Referater

Årsmøtet 22.2.2012

22. februar, 2012.

Historielaget har som tradisjon å rullere mellom grendene i bygda. I år var vi i Østbygda. Det passet bra i og med at høstmøtet 2011 hadde som tema Grefsli bedehus i Østre Trøgstad.

Nå fikk vi se huset som var blitt flyttet hit det står nå – og fått navnet Betania.

Leder Jan Isaksen ønsket velkommen og fortsatte med å fortelle litt historikk om menighetslivet i grenda.

Ole Johs. Jorud og

Inger Johanne

Karlsrud underholdt med sang og musikk. Temaet var religiøse sanger.

De hadde flere avdelinger.

Jan fortsatte med beretning

om bosettingstida – jernalder

ca 500 f. Kr. Havnås regnes som det første bosettingsområdet i Trøgstad. De bosatte seg opp langs Hæra.

Mye av dette er det skrevet om i ”Heimen og Bygda”.

Per Svendsby forsatte med å fortelle om Barhyttkroken der det er 2 bygdeborger. Han fortalte også om industrivirksomheten  som har vært der bl.a. tegnverk og jernstøperi. Barhyttkroken har i dag 7 gårder.

Årsmøtet ble leder av Karl Kure.

Laget er fortsatt i vekst. Vi har pr. 31.1.2012, 221 betalende medlemmer. Det er avholt 7 styremøter hvor en eller flere av vararepresentantene har vært til stede.

Styret har vært representert på Østfold Historielags årsmøte, på tillitsmannsmøter, møter i Kulturaksen og på nettverksmøter med kommunens lag og foreninger.

Leder er aktiv med i ”Heimen og Bygda” og informerer om virksomheten vår.

Vi har hatt 2 medlemsmøter:

Vårmøtet på fortet 14. april. Temaet var om fortets historie godt fortalt av Rolf Gjestang. Kulturskolen stilte opp med  sang ved Håkon Bleie og Ida Synnøve Nybøle med Hans Kåre Fosser som akkompagnerte. Senere på kvelden var det dialektinnslag ved Toralf og Kåre  Skjennem.

Høstmøtet var 26. oktober i Langseterbygningen på Museet.

Håkon Hauer, bosatt i Vestmarka, men med dype røtter i Trøgstad underholdt med dikt/viser av Børli og Sandbeck.

Hovedtemaet denne kvelden var Grefsli Bedehus i Østre Trøgstad. Tron Henning Kasbo ( også han med aner i Trøgstad) fortalte med glødende engasjement.

Etterpå var det sild og poteter.

19. juni, Åpen Gård på Museet:

Vi var med på Husmannsplassen med salg av hjemmelaget mjød. Vi hadde lynlotteri, vi solgte bøker. Gerd Hveding farga garn og Unni Kvisler hadde med seg geitene sine og viste fram bilder.

Sommerturen var en dagstur den 6. august. I år gikk turen til Bohuslän. Der ble vi kjent med vår tidligere historie. Per Hernæs var vår inspirerende guide.

Jul i bygda, 3. desember. Tradisjonen tro hadde vi stand på Skjønhaug og i Båstad. Begge steder solgte vi bøker og kalendere.

Kulturminnedagen 11. september regna bort.

Lørdag 11. februar 2012 var vi med på Næringslivsmessa i Trøgstadhallen. Vi solgte også her bøker og kalendere. Det er fint å få vise seg fram.

Historielaget har samarbeidet med Tirsdagsklubben om å kjøpe inn en ny PC med godt program for å skanne inn bilder. Vi overtar den bærbare PC`n.

Hjemmesida vår er nå opp og går: Klikk deg inn på www.trogstadhistorielag.no

Årsmeldinga ble godkjent.

Regnskapet ble gjennomgått og funnet i orden.

Årsmøtet valgte følgende styre for 2012:

Leder: Jan Isaksen

Styremedlemmer: Karl Kure, Anne Aarmo Baastad, Kåre Steffensen, Gunni Skaarer, Ellen Baastad, Gerd Kallak Hveding.

Vararepr.: Solveig Berger og Bjørg Jorud.

I festkomiteen er Anne Olesen leder, hun innkaller hjelp ved behov.

Revisorer er Bjørg Ruud og Axel Christensen.

Valgkomiteen: Gerd Langseter, Bjørn Ringstad og Per Bingen.

Årsmøtet ble hevet og kvelden fortsatte med mer sang og musikk.

Det ble servert snitter, kaffe og kringe – også dette tradisjonen tro.

Takk til alle fremmøtte!

Refr. EB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.