Archive for the ‘Styret’ Category

Styret i THL 2015-2016

Styret | Posted by Trøgstad Historielag
jun 06 2011

Trøgstad Historielags styre pr. 20.februar, 2015

Leder: Ellen Baastad

Epost: elbaas@online.no ,  

        historielaget.trogstad@outlook.com

Tlf:  97015134/69828028

Styremedlemmer:

      Morten Dahlbak: 95040877

      Jan Isaksen: janisaksen@ymail.com  

      Bjørg Jorud: 90785049

      Leif Flaten: 99322757

      Anne Aarmo Baastad: 97757857

     Kasserer; Randi B.Dahlbak,

             95162134,

            rabaas@online.no

 

 

 

Fra vedtekter laget på stiftelsesmøtet i 1988:

Trøgstad Historielag har til formål;

å verne om det
som innenfor lagets virkeområde finnes av historiske interesser og verdi, samt
,i tilknytning til dette, søke å vekke interesse for bygdas og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene.

 

-å fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeid i Trøgstad kommune.