Nytt

KLAGESAK

Vedr. navneendring Skjønhaug/ Trøgstad

Til alle dere som skrev under på oppropet ang nei til navneendring:

Vi har fortsatt mulighet til å klage. Klagefristen er innen 29.januar,

Da saken var oppe i Kommunestyret, gikk flertallet av kommunestyre-medlemmene fra Trøgstad for navneendring. Da hadde ikke de fleste av de andre representantene noen mening om endringen. De fulgte flertallet av trøgstingene. Venstre og Rødt argumenterte mot den foreslåtte endringen.

THL utfordrer hver enkelt av dere til å sende inn en klage med en fornuftig begrunnelse. Klagen kan sendes til kommunens e-post: post@io.kommune.no

Vi har laget en «mal» for hvordan klagen kan se ut. Du kan laste ned dokumentet her:

Vi har også laget en navneliste, der e-postene til samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret er tatt med. Dersom du sender e-post til kommunen, er det ingen ting i veien for å fylle inn alle representantene i blindkopi-feltet før du sender e-post. Jo flere som får dette direkte inn i sin innboks, jo mere oppmerksomhet får vi rundt denne saken. Navnelisten finner du her: