Medlemsbrev

Medlemsbrev , vår 2010

8. årgang.
Nå har det nye styret i Trøgstad Historielag lagt de første arbeidsmånedene bak seg—vi begynner å gå oss til.

Jan Isaksen er leder, han har fått med seg Anne Haakaas som  nestleder. Vi får glede av hennes entusiasme lenge ennå.

Anne Baastad, Morten Skjønberg og Kåre Steffensen  fortsetter som før.

Gunni Skaarer og Ellen Baastad er begge nye av året – i styret.

Hendelser hittil:

Vårmøte i Trøgstad kommunelokaler kan du lese om på hjemmesida vår. – under lenka referater.

Kulturaksen:

Vi deltok på ”Åpen gård” på bygdemuseer 13. juni.

Der kunne publikum finne oss på Husmannsplassen.

Gerd Hveding viste hvordan vi farger garn med planter – gammel fargeteknikk.

Jan fortalt interesserte besøkende om husmannsplassen med omvisning ute og inne ”Åpen  gård” hadde en natursti for hele området.

Det omfattet også et par spørsmål fra Husmannsplassen.

Ellers var det salg av kaffe, saft og gjærbakst.

Publikumstilstrømningen var enorm til tross for plaskeregn lørdag og regn på søndag formiddag – men så ble det oppholdsvær og gløtt av sol.

I forbindelse med Kulturaksens avslutning søndag 20.juni, blir det

Vandring.

Vi skal skilte plassen Evenby ved Hunstorp. Etterpå går vi opp til bygdeborgen på Bergeråsen.

Anne H er primus motor her. Følg med i avisen.

Sommerens tur blir til Røros  31. juli og 1. august. Der vil vi oppleve Spelet ”Elden”. Programmet for øvrig er ikke helt klart ennå, men følg med i avisen.

Frist for påmelding 20.juni.

Anne Baastad er med i komiteen  til ”Bevaring av kirkegårdene” – oppnevnt av kommunen.

De skal ta bilder av gravstedene  på Båstad kirkegård og på Enebakneset kirkegård.

8.august er det møte i Prestegården. Nærmere info kommer!

Ellers anbefaler vi dere å  ta en titt på hjemmesida vår. Vi prøver best mulig å holde dere oppdatert der!

http://www.trogstadhistorielag.no/

med hilsen styret i Trøgstad historielag

v/ Ellen