Arrangementer/Turer, Nytt

Høstmøtet 26/11. 2018

Vi ønsker velkommen til høstens møte i Langsæterbygningen på Trøgstad bygdemuseum.

– Olav Risbråthe forteller om Østre Trøgstad ungdomslag

– Underholdning av elever ved Kulturskolen

– Servering: Suppe med tilbehør, kaffe/te og kaker

– Utlodning

– Salg av bøker, kalendere og DVD

VELKOMMEN!

Arrangementer/Turer

Høstens spasertur

Søndag 30. September  møttes 14 personer ved Møllebakk.

Herfra spaserte vi opp til Maastadtjern.  Underveis stanset vi ved Maastad Møllebrug.  Man tror at dette ble bygget opp igjen omkring 1850 og var i bruk til det brandt ned i 1895.  Stedet er nå gjengrodd, og det er ingen synlige rester av bruget (se bildet under).

Bruget ble grunnlagt av Olai Pedersen Wiig (1802 – 1885, se bildet under). I tillegg til dette bygde han også teglverk, garveri, sag, mølle, frørenseri, benmelfabrikk og en av landets første pappfabrikker. Han satt i Trøgstads første herredsstyre i 1837 og ble senere ordfører.  I 1845 ble han valgt inn på Stortinget. Dessuten var han medlem av Trøgstad sparebanks styre 1847 – 1850, og formann i forstanderskapet.

Herfra spasserte vi videre i flott høstsol opp til Maastadtjern.  De fleste av oss «klatret» opp til «Slottet», dette er restene av en gammel bygdeborg.

 

Vi avsluttet ved Gapahuken med medbrakt kaffe og litt å bite i.  Harald Båstad holdt foredrag om det gamle vannverket som ble etablert i 1969.

 

 

Nytt

Tur til Maastadtjern 30.september

F.k. Søndag, 30.september inviterer vi til høstens spasertur.  Vi møtes på parkeringsplassen ved Møllebakk kl.12.15 og går stien til Maastadtjern, her tenner vi bål ved gapahuken og spiser medbrakt mat og drikke (Alle tar med til eget bruk).

Vi har planer om å gå videre herfra til «Slottet».

Slik finner du fram: fra Båstad følger du Torpveien til Måstadveien og følger denne til veis ende, her er parkeringsplassen.

Håper mange møter opp!