Styret i THL

Styret 2022/2023 har denne sammensetningen:

  • Leder: Ellen Baastad
  • Nestleder: Svein Hvesser
  • Sekretær: Inger Lise Storsand
  • Styremedlem: Marit Rangul Fredstad
  • Styremedlem: Jan Nordheggen
  • Styremedlem: Svein-Olav Tretterud
  • Varamedlem: Tor. Arne Taraldsen
  • Varamedlem: Karl Kure
  • Varamedlem: Solveig Berger
  • Varamedlem: Bjørg Jorud

Regnskapsfører: Stian M. Eriksen