Styret i THL

Styret 2020/21 har denne sammensetningen:

  • Leder: Ellen Baastad
  • Nestleder: Leif Flaten
  • Sekretær: Inger Lise Storsand
  • Styremedlem: Svein Hvesser
  • Styremedlem: Jan Nordheggen
  • Styremedlem: Svein-Olav Tretterud
  • Styremedlem: Morten Dahlbak
  • Varamedlem: Karl Kure
  • Varamedlem: Solveig Berger