Nytt

ÅRSMØTE

Trøgstad historielag inviterer til årsmøte 1. mars 19,00

Furuberget, Tosebygda.

Vanlig årsmøtesaker.

forfatter Atle Næss kommer og forteller om «Trøgstad og det glemte århundre!.

Litt å bite i.

Nytt

Høstmøte i Trøgstad Historielag 28.november.

I år ble høstmøtet avholdt i Trøgstad gamle kommunehus på Skjønhaug som nettopp var ferdig restaurert. 35 stykker møtte opp i det flotte lokalet.

Leder Ellen Baastad ønsket velkommen og fortalte om kommunehusets historie. Huset ble kjøpt i 1836 som fast skole i bygda fordi Kirkedepartementet i november 1834 hadde bestemt at det skulle være en fast skole i hver bygd. Huset har siden vært i drift, og blitt brukt i kommunal regi helt frem til 2005.

Karl Kure fortalte om «Hvordan levde vi før». Det var store forskjeller på folk. Karls oldefar var husmann og huset familien bodde i hadde bare 2 rom. Barna måtte også hjelpe til. Folk var nøysomme, men etter hvert klarte også husmennene å kjøpe seg egen gård eller et eget sted med litt jord til. Det var ikke innlagt vann. Vannet måtte bæres både inn og ut. Lille-juleaften var det bading i balje på kjøkkenet, alt og alle skulle være rene til jul! Melka ble fraktet til nærmeste melkemottak med hest, noe som ble gjort på omgang blant bøndene, men fra ca. 1950 overtok melkebilen denne jobben. Det var sesonger for alt – om vinteren ble det for eksempel saget is på Øyeren som ble oppbevart i sagflis for bruk til kjøling av melka om sommeren. Grisen ble slaktet hjemme på gården noen uker før jul. Det ble mye god mat som det skulle tas vare på, kjøttkaker skulle stekes og hermetiseres, pølser stappes, blodklubb lages og selvfølgelig ribbe m.m. Det var mange som kjente seg igjen i den siste delen av foredraget til Karl Kure.

Trøgstad Historielag hadde også besøk av Ida Sofie Isaksen Wiig som er student ved lærerlinja i Halden. Hun jobber med en mastergrad i dialekter i Trøgstad. Hun ønsket å få hjelp fra bygdefolket til sitt prosjekt.

Det ble også mulig for de som hadde møtt opp til å se seg rundt i de forskjellige rommene i huset før det ble servert kaffe og kanelsnurrer.

Loddsalg hører også med. Det var også mulig å få kjøpt Historielagets 2023-kalender med mange flotte bilder fra bygda, dialektkrus og bærenett med dialektord, heftet «Heimen og Bygda» og div. andre hefter og bøker.

En hyggelig kveld i historiske omgivelser.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Trøgstad Historielag på tur til Kongsberg.

Søndag 21.august reiste vi med buss fra Skjønhaug for å besøke Kongsberg som har mye spennende å tilby turister. Karl Kure var reiseleder, og han hadde laget et flott program for oss. Veien er lang så vi tok en liten rast før vi nådde fram til Sølvgruvene som var første post på programmet.

Vi stablet oss inn i gruvetoget som kjørte oss ca. 2,2 km innover i fjellet gjennom Christian 7.stoll til ankomsthallen i Kongens gruve. En hyggelig guide ventet på oss der og viste oss rundt i gruvegangene, en runde på ca. 500 meter som ga oss et lite inntrykk av hvordan det var å jobbe inne i fjellet. I begynnelsen av gruvedriften var levealderen på arbeiderene ca. 35 år. Gruvedriften startet i 1623 og endte i 1958. Temperaturen inne i gruvene var konstant + 6 grader, så det var godt å komme ut i lyset og varmen igjen.

Turen gikk videre til Norsk Bergverksmuseum. Vi ble også guidet rundt og vist forskjellige gjenstander som ble brukt i forbindelse med bergverksdriften.

Det ble tid til en kafferast før vi fikk omvisning i Kongsberg kirke, Norges største barokk/rokokkokirke med 2400 sitteplasser og 3 store, vakre lysekroner laget på Nøstetangen Glassverk. Kirken sto ferdig i 1761 og der er alteret, prekestolen og orgelet bygget sammen til en praktvegg. Kirken har også en egen kongelosje. Det er et imponerende bygg.

Til slutt spiste vi en velsmakende middag på Big Horn Steakhouse og var hjemme igjen kl.22.00 på kvelden.

En flott dag med mange inntrykk å ta med seg hjem igjen!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Vi trenger litt assistanse….

Trøgstad historielag  har mange prosjekter på ønskelista, men vi trenger hjelp.

Er du interessert i å gjøre noe praktisk for å ta vare på historie, gi kunnskap videre til senere generasjoner     

  • Rydding og restaurering av Maastad møllebruk, Båstad
  • Restaurering og oppdatering av skiltene på allerede merka husmannsplasser
  • Restaurering av flyktningloshytte i Østbygda
  • Rydding av stier, parkeringsplasser mm
  • Kalender – historiske bilder med historie ( helst etterkrigshistorie)

Hvis du er interessert i noe av dette ta kontakt med THL pr epost, sms, messenger eller direkte til en av oss i styret.