Nytt

Vi trenger litt assistanse….

Trøgstad historielag  har mange prosjekter på ønskelista, men vi trenger hjelp.

Er du interessert i å gjøre noe praktisk for å ta vare på historie, gi kunnskap videre til senere generasjoner     

  • Rydding og restaurering av Maastad møllebruk, Båstad
  • Restaurering og oppdatering av skiltene på allerede merka husmannsplasser
  • Restaurering av flyktningloshytte i Østbygda
  • Rydding av stier, parkeringsplasser mm
  • Kalender – historiske bilder med historie ( helst etterkrigshistorie)

Hvis du er interessert i noe av dette ta kontakt med THL pr epost, sms, messenger eller direkte til en av oss i styret.