Bli Medlem

Du kan melde deg inn ved å fylle ut feltene i skjema nedenfor. Kontingenten er kr. 150,- pr. år for  enkeltmedlem, og kr. 200,- pr. år for familier.

Skal du melde inn flere på én gang, ta med ALLE navnene i navnefeltet!