Vedtekter

Vedtekter

Fra vedtekter laget på stiftelsesmøtet i 1988:

 

Trøgstad Historielag har som formålsparagraf:

  • å verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historiske interesser  og verdi, samt
    i tilknytning til dette, søke å vekke interesse for bygdas og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene.
  • å fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeid i Trøgstad kommune.