Nytt

På vårtur med Trøgstad Historielag

Søndag 22.mai arrangerte Trøgstad Historielag tur til husmannsplassen Opp og Ned i Tosebygda. Plassen tilhørte tidligere gården Aaser. 15 stykker møtte opp.

Vi var inviterte av eierne Liv Jorunn og Rune Balto Strønes til en omvisning. De fortalte at huset var i meget dårlig forfatning da de bestemte seg for å kjøpe og restaurere stedet.

Husmannsstua var fra siste halvdel av 1700-tallet og var bebodd fram til 1931. Eierne tok oss med fra de startet restaureringen for ca. 3 år siden, med rivning og utgraving av tomta, til slik huset så ut i dag. De ønsket at alt skulle være så autentisk som mulig når det gjaldt vinduer, panel, innredning og inventar. Vi, fremmøtte, var imponerte over alt arbeidet som eierne hadde lagt ned på plassen.

Været var fint og det smakte godt med medbrakt mat og drikke ute i hagen, før vi vandret bakke ned og opp tilbake til parkeringsplassen.

En flott søndagstur!

Nytt

Årsmøte 2022 i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte i Kirkestallen på Skjønhaug 23.mars 2022. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 30 medlemmene som hadde møtt opp.

Vi fikk besøk av ei gruppe fra «Barn av Bjørndalen» som sang 3 sanger for oss under ledelse av Azra Nukicic og med akkompagnement av Andrè Bongard på piano.

Solfrid Heier sang også med i en av sangene. Dette stykket ble vist på Trøgstad Bygdemuseum sommeren 2021. Opptredenen var populær og ble godt mottatt.

Årsmøtet fortsatte etterpå og Leif Flaten ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2021 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2022 ble disse valgt: Leder : Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand, Svein Hvesser og Marit Rangul Fredstad. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger, Bjørg Jorud og Tor Arne Tharaldsen. Regnskapsfører: Stian Eriksen.

Det har vært liten aktivitet i Historielaget i 2021 på grunn av Korona- pandemien som fortsatte også dette året og gjorde at samfunnet ble mer eller mindre «stengt ned».

Leif Flaten gikk ut av styret og Grethe Bergersen gikk ut av festkomitèen, begge etter mange år. De fikk en vel fortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Lederen orienterte om at det planlegges en dagstur med buss til Kongsberg i august.

Møtet ble avsluttet med god bevertning og en hyggelig prat.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag 2021

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Folkvang i Båstad 17.november 2021. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 21 medlemmene som hadde møtt opp. Leif Flaten ble valgt til møteleder. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsrapport og regnskap for 2020 ble lest opp og godkjent. Når det gjaldt valg av styre så hadde styret selv foreslått at alle styremedlemmer og varamedlemmer for 2021 «fryser» sine «stillinger» på grunn av korona-pandemien, noe som har ført til liten virksomhet i Historielaget dette året. Forslaget ble vedtatt. Revisorene Bjørg Rud og Axel Christensen ønsket avløsning i 2021. Arild Sæther og Johny Reier Jensen har sagt seg villige til å overta jobben.

Etter årsmøtet inviterte Trøgstad Historielag til høstmøte. Toralf Skjennem leste, på dialekt fra hjembygda Båstad, 2 fortellinger skrevet av han selv og broren Kåre Skjennem, i tillegg leste han opp 1 dikt som han selv hadde skrevet. Det var mange av oss «godt voksne» som kjente igjen ord og uttrykk som ikke lenger er så mye brukt i dagligtalen.

Arild Langseter fortalte oss om travsportens historie i Trøgstad. Trøgstad travlag ble stiftet 6.desember i 1882, og er dermed ett av landets eldste travlag. Bygda hadde mange gode travhester, de beste ble brukt til avl. Om vinteren ble det også kjørt travløp på isen. Løkenbanen i Trøgstad brukes fortsatt som treningsbane. Arild Langseter syntes at mye hadde forandret seg i den perioden han hadde kjent travsporten. Et interessant foredrag.

Etter foredraget ble det servert deilig trøndersodd med poteter og gulrøtter. Til slutt ble det servert kaffe og kringle. Loddsalg hører også med, og det var ellers muligheter til å kjøpe Trøgstadkalenderen for 2022, dialektkopper og bøker. En hyggelig kveld for de som møtte opp!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Thoralf Skjennem leser sine egne Båstad-historier

Å ta vare på den gamle Båstad-dialekta, er også noe som THL er opptatt av. Og hvem er vel en bedre ambassadør for akkurat det enn nettopp Thoralf Skjennem?

Hans artige historier om mangt & meget fra dagliglivet i bygda «før i tia» er vel kjent for en god del. Nå har Thoralf vært i studio og spilt inn hele 33 av sine egne historier!

Thoralf i studio hos Leif Ingvald Skaug (Foto: Leif Ingvald Skaug)

Lørdag 12. juni er det Sommerdag i Båstad, og THL har stand utenfor Bunnpris. Her får du kjøpt alle Thoralfs innspillinger på dobbelt-CD, og eller i digitalt format – for de som ønsker det.

Vi snakker om hele 33 spor her, og prisen er den samme for CD og digitale filer, kr. 300,-