Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag 2021

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Folkvang i Båstad 17.november 2021. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 21 medlemmene som hadde møtt opp. Leif Flaten ble valgt til møteleder. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsrapport og regnskap for 2020 ble lest opp og godkjent. Når det gjaldt valg av styre så hadde styret selv foreslått at alle styremedlemmer og varamedlemmer for 2021 «fryser» sine «stillinger» på grunn av korona-pandemien, noe som har ført til liten virksomhet i Historielaget dette året. Forslaget ble vedtatt. Revisorene Bjørg Rud og Axel Christensen ønsket avløsning i 2021. Arild Sæther og Johny Reier Jensen har sagt seg villige til å overta jobben.

Etter årsmøtet inviterte Trøgstad Historielag til høstmøte. Toralf Skjennem leste, på dialekt fra hjembygda Båstad, 2 fortellinger skrevet av han selv og broren Kåre Skjennem, i tillegg leste han opp 1 dikt som han selv hadde skrevet. Det var mange av oss «godt voksne» som kjente igjen ord og uttrykk som ikke lenger er så mye brukt i dagligtalen.

Arild Langseter fortalte oss om travsportens historie i Trøgstad. Trøgstad travlag ble stiftet 6.desember i 1882, og er dermed ett av landets eldste travlag. Bygda hadde mange gode travhester, de beste ble brukt til avl. Om vinteren ble det også kjørt travløp på isen. Løkenbanen i Trøgstad brukes fortsatt som treningsbane. Arild Langseter syntes at mye hadde forandret seg i den perioden han hadde kjent travsporten. Et interessant foredrag.

Etter foredraget ble det servert deilig trøndersodd med poteter og gulrøtter. Til slutt ble det servert kaffe og kringle. Loddsalg hører også med, og det var ellers muligheter til å kjøpe Trøgstadkalenderen for 2022, dialektkopper og bøker. En hyggelig kveld for de som møtte opp!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Thoralf Skjennem leser sine egne Båstad-historier

Å ta vare på den gamle Båstad-dialekta, er også noe som THL er opptatt av. Og hvem er vel en bedre ambassadør for akkurat det enn nettopp Thoralf Skjennem?

Hans artige historier om mangt & meget fra dagliglivet i bygda «før i tia» er vel kjent for en god del. Nå har Thoralf vært i studio og spilt inn hele 33 av sine egne historier!

Thoralf i studio hos Leif Ingvald Skaug (Foto: Leif Ingvald Skaug)

Lørdag 12. juni er det Sommerdag i Båstad, og THL har stand utenfor Bunnpris. Her får du kjøpt alle Thoralfs innspillinger på dobbelt-CD, og eller i digitalt format – for de som ønsker det.

Vi snakker om hele 33 spor her, og prisen er den samme for CD og digitale filer, kr. 300,-

Nytt

KLAGESAK

Vedr. navneendring Skjønhaug/ Trøgstad

Til alle dere som skrev under på oppropet ang nei til navneendring:

Vi har fortsatt mulighet til å klage. Klagefristen er innen 29.januar,

Da saken var oppe i Kommunestyret, gikk flertallet av kommunestyre-medlemmene fra Trøgstad for navneendring. Da hadde ikke de fleste av de andre representantene noen mening om endringen. De fulgte flertallet av trøgstingene. Venstre og Rødt argumenterte mot den foreslåtte endringen.

THL utfordrer hver enkelt av dere til å sende inn en klage med en fornuftig begrunnelse. Klagen kan sendes til kommunens e-post: post@io.kommune.no

Vi har laget en «mal» for hvordan klagen kan se ut. Du kan laste ned dokumentet her:

Vi har også laget en navneliste, der e-postene til samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret er tatt med. Dersom du sender e-post til kommunen, er det ingen ting i veien for å fylle inn alle representantene i blindkopi-feltet før du sender e-post. Jo flere som får dette direkte inn i sin innboks, jo mere oppmerksomhet får vi rundt denne saken. Navnelisten finner du her:

Nytt

GOD JUL! GODT NYTTÅR!

Det ble ikke det året vi hadde ønsket oss, men nå ser vi kanskje lys i tunnelen. Vi ønsker oss et aktivt nytt år!

Har du ennå ikke kjøpt julegaver, har vi kalendre på biblioteket bl.a.

Vi har heftet Wiwar som kan kjøpes for 100 kr, ta kontakt. Dessuten har vi flere bøker, se i hovedoversikten.

Nytt

Minneord

Jan Isaksen døde 5. april .

Jan kom inn i Trøgstad historielag for ca 10 år siden. Først som styremedlem, deretter som leder i 5 år. Han hadde enorm historisk kunnskap som han delte villig vekk med oss. Spesielt var han opptatt av den gamle historien og de gamle slektene i bygda. disse skrev han mye om i heftet «Heimen og Bygda»

Han vil bli savnet og vi takker for alle gode minner.