Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Furuberget Grendehus i Tosebygda 1.mars 2023. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 35 medlemmene som hadde møtt opp. Hun leste fra boka «Hva dagene vet» om mars måned, før hun ga ordet videre til Svein Hvesser som ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2022 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2023 ble disse valgt:

Leder: Ellen Baastad

Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein Hvesser, Marit Rangul Fredstad, Svein-Olav Tretterud og Inger Lise Storsand.

Varamedlemmer: Karl Kure, Tor Arne Taraldsen, Ragnhild Haakaas og Arne Kristian Strønes.

Regnskapsfører: Stian M. Eriksen

Vedtekter for Trøgstad Historielag ble gjennomgått og godkjent. Forrige endring var i 1988.

I 2022 hadde vi ett medlemsmøte og to turer for medlemmer og andre interesserte. Det jobbes stadig med å få på plass nye skilt som skal erstatte de gamle på husmannsplassene. Nytt prosjekt er Maastad møllebruk v/Maastadtjernet i Båstad. Målet et å redde restene, slik at det er mulig å se hvordan mølla var i «gamle dager».

Bjørg Jorud og Solveig Berger gikk av etter mange år i styret. De fikk en velfortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Etter valget var det bevertning før Atle Næss viste bilder og fortalte fra sin bok «Det glemte århundre. Historier fra «1600-tallet». Boka omhandler bl.a. Trøgstad og pesten i området. Kirkeboka i bygda var nøyaktig ført av presten Nils Muus, og den bekreftet at mange i Trøgstad døde i denne perioden.

Inger Lise Storsand, sekr.