Nytt

Høstmøte i Trøgstad Historielag 28.november.

I år ble høstmøtet avholdt i Trøgstad gamle kommunehus på Skjønhaug som nettopp var ferdig restaurert. 35 stykker møtte opp i det flotte lokalet.

Leder Ellen Baastad ønsket velkommen og fortalte om kommunehusets historie. Huset ble kjøpt i 1836 som fast skole i bygda fordi Kirkedepartementet i november 1834 hadde bestemt at det skulle være en fast skole i hver bygd. Huset har siden vært i drift, og blitt brukt i kommunal regi helt frem til 2005.

Karl Kure fortalte om «Hvordan levde vi før». Det var store forskjeller på folk. Karls oldefar var husmann og huset familien bodde i hadde bare 2 rom. Barna måtte også hjelpe til. Folk var nøysomme, men etter hvert klarte også husmennene å kjøpe seg egen gård eller et eget sted med litt jord til. Det var ikke innlagt vann. Vannet måtte bæres både inn og ut. Lille-juleaften var det bading i balje på kjøkkenet, alt og alle skulle være rene til jul! Melka ble fraktet til nærmeste melkemottak med hest, noe som ble gjort på omgang blant bøndene, men fra ca. 1950 overtok melkebilen denne jobben. Det var sesonger for alt – om vinteren ble det for eksempel saget is på Øyeren som ble oppbevart i sagflis for bruk til kjøling av melka om sommeren. Grisen ble slaktet hjemme på gården noen uker før jul. Det ble mye god mat som det skulle tas vare på, kjøttkaker skulle stekes og hermetiseres, pølser stappes, blodklubb lages og selvfølgelig ribbe m.m. Det var mange som kjente seg igjen i den siste delen av foredraget til Karl Kure.

Trøgstad Historielag hadde også besøk av Ida Sofie Isaksen Wiig som er student ved lærerlinja i Halden. Hun jobber med en mastergrad i dialekter i Trøgstad. Hun ønsket å få hjelp fra bygdefolket til sitt prosjekt.

Det ble også mulig for de som hadde møtt opp til å se seg rundt i de forskjellige rommene i huset før det ble servert kaffe og kanelsnurrer.

Loddsalg hører også med. Det var også mulig å få kjøpt Historielagets 2023-kalender med mange flotte bilder fra bygda, dialektkrus og bærenett med dialektord, heftet «Heimen og Bygda» og div. andre hefter og bøker.

En hyggelig kveld i historiske omgivelser.

Inger Lise Storsand, sekr.