Trøgstadhistorie

Vandring i Skjønhaug, 2009

DET  GAMLE  SKJØNHAUG

var tema for
Trøgstad Historielags guidede vandring en kveld i februar. Foranledningen var
”Midt i uka”, et opplegg som går ut på at lag/foreninger i Trøgstad skal ha
ansvar for at noe skjer i bygda alle onsdager fram til sommeren, – et positivt
tiltak som denne gang samlet mellom 30 og 40 mennesker. Jan Erik H. Foss og
Karsten Sandvik var kunnskapsrike og morsomme fortellere, og flere av
turdeltakerne bidro med sin „barnelærdom“. Dermed gikk de frammøtte  hjem med fornyet viten om sitt lokalmiljø.

Turen startet nede ved ”Doktorboligen” og fortsatte opp til krysset ved Karlsrud-butikken, ”Doktorboligen” er fra 1858, og i alt åtte leger har holdt til her.
Det gamle kommunelokalet, nå SFO, var opprinnelig bygningen på nedre Skjønhaug , og ble kjøpt i 1837. En av de første faste kommunalt eide skolene i Østfold kom så i gang i 1838. Her har mange etater og kommunale kontorer hatt sin plass. Blant annet hadde kommunestyret  sete her i alle år fram til 2006, og Trøgstad har således hatt en av de eldste kommunestyresalene i landet. Nå er huset i dårlig forfatning, i alle fall utvendig. Det er sørgelig, – huset har historisk verdi.

El-verksgården er fra 1916 da ”strømmen” kom til denne delen av bygda, og har vært påbygd flere ganger.

Øst for dette
huset lå Tøiengården, som er borte nå, men som var av de eldste hus på stedet.
Det ble kjøpt av Trøgstad og Båstad Sykepleieforening i 1917, og her var det
syke- og fødestue. Siden kom en spiseforretning, og under krigen var det blant
annet lensmannskontor i Tøiengården.

Huset til Karelius Ruud inneholdt den første butikken i nyere tid, som ble drevet av Ole Sannum. Hans sønn Frode bygde den ”nåværende” Sannum/Karlsrudbutikken i 1923. Den gang var dette det sentrale vegkrysset på Skjønhaug, og det var markert med en støpt vegviser.

”Sjukestua” ble satt opp i 1935 av Trøgstad og Båstad Sykepleieforening. Her arbeidet jordmødrene Kristoffersen, Svinningen, Forsdal og Vethe. Huset ble ombygget til leiligheter for eldre i 1989/90 og ble fullrestaurert i 2005.        Den første banken holdt til i det eldste kommunelokalet. Men i årene før krigen ble kombinert bank og apotek bygget vis a vis Karlsrudgården. Dette er nå innlemmet i det nye kommunehuset.
Stort lenger varte
ikke vandringen denne gang. Men historielaget ønsker å fortsette turen en
vakker vårkveld sammen med kjentfolka. Nevnes bør det her  at også Sverre Skjønberg har vært en viktig informant.

 

Ref.

Gatevandring i Skjønhaugby`n.

Trøgstad historielag stod onsdag for den tredje historiske vandringen på Skjønhaug. Det er et bidrag til kulturavdelingens ”midt-i-uka”arrangement.

Denne gangen var ruta lagt opp fra Gunderskrysset, ved ”Bunnpris”butikken, noen meter langs riksvei 22 for så å svinge oppover Åsland og ende opp ved ”Potta” i Festningsveien.

I fint vårvær møtte om lag 35 stk fram for å være med, Jan Erik Foss og Karsten
Sandvik kom forberedt som kjentmenn. Det var begynnelsen på 1950-tallet at de
fleste villaene ble bygget her. Vi fikk høre hvordan området var
tidligere;  skogholt og jorder med bare noen få hus innimellom. Ruslende langs Åsland ble vi opplyst om hvem som hadde bygd husene, hvem som har bodd der opp i gjennom årene– ispedd artige historier
fra turdeltagerne-, flere av disse bodde i området tidligere. Her holdt
skraphandleren til, og flere husket også Mor Åsland som bodde i ei lita stue på
toppen av åsen, opprinnelig en husmannsplass under Trøgstad prestegård.

Langs øvre del av veien ligger en del tomter som ble gitt som kompensasjon til de som mistet hus og eiendom i Raset i 1967. Skjønhaug godsruter som tidligere var en veldrevet og solid transportbedrift bygget garasjer og administrasjonsbygg  her etter raset, de flyttet senere til Sekkelsten og er nå kjøpt opp av andre selskaper. I dag har Maxbo trelastutsalg og lager her og med det følger stor aktivitet i området.  Treto er et industribygg som har huset mange ulike bedrifter bl.a. snekkerverksted, trykkeri, lysproduksjon, men er i alle år eid av Haakaasfamilien.

Pottefabrikken, hvor  det ble produsert leirpotter i sin tid- med leire som ble hentet på Garsrud- er i dag lager.

Etter å ha gått veien til endes, ruslet vi tilbake og opp til den gamle
husmannsplassen Åsland for å merke denne .Den ligger mellom gangveien vest for
stadion og villaene på venstre siden av veien .

 

VANDRINGENE

I ”DET  GAMLE  SKJØNHAUG”

AVSLUTTES

Trøgstad  Historielag har nå avsluttet vandringene i ”Det gamle Skjønhaug”.

Sverre Skjønberg, Karsten Sandvik og Jan Erik H. Foss
var igjen på plass og gav interessant og underfundig informasjon til beste.
Denne gang var torget og utviklingen der utgangspunkt for turen. Der MAX-BO
ligger nå var det på et tidspunkt bilverksted som under krigen ble drevet av Brdr. Halvorsen Foss. Bedriften gav  arbeid til 22 mann. Midt på torget var det en dal mens det på MAX-BO – Torper-tomta var ei fylling. Så satte Birger Owesen opp første del av nåværende bygning i 1965 og solgte isenkram sammen med Kåre Torper. Sverre Gruer drev bilforretning og verksted på Solstad på 1960 og 70-tallet.

Mathilde Heide hadde først moteforretning i uthuset til bakeriet, men fikk rundt 1924 kjøpt tomt fra Skjønberg og satte opp sitt eget hus hvor hun drev Skjønhaug
Moteforretning. I kjelleren der har det vært kolonial, fiskebutikk,
slakterforretning, blomsterbutikk og cafe. Nå er huset revet.

Eikaasgården

ble satt opp i 1924 av brdr. Eikaas. Her var det salg av landbruksvarer, det var
slakterforretning og kolonial. Karelius Ruud drev slakteri i uthuset. Tidene
skiftet, og etter hvert ble det gavebutikk og gatekjøkken i lokalene. Huset var
på tre etasjer og rommet flere leiligheter. Eikaasgården ble  etter mange protester revet i 2004 for å gi plass til det nye bankbygget.

Blomsterbutikken
ble satt opp i 1953 av Gunhild og Einar Stensby. De hadde da hatt eget gartneri
i flere år. Varene solgte de rett fra garneriet og fra ”Heide-kjelleren”. På
nåværende parkeringsplass hadde de grisehus. Rundt 1952 oppstod det en voldsom
eksplosjon i gartneriet. Fyrkjelen gikk i lufta, landet i huset ovenfor
”Fiskehansen” , mørkla hele Skjønhaug, men skadet ingen.

Mange flere eiendommer ble omtalt, men alt kan ikke tas med her. Dersom noen er interessert  opplysningene fra hele denne vandringen og fra den som ble gjennomført i februar, kan de gå inn på historielagets hjemmeside og finne stoffet der.

 

VANDRINGENE  PÅ  SKJØNHAUG
ER  NÅ  GJENNOMFØRT
Den første vandringen hadde vi i februar. Den gang
startet vi ved Doktorboligen nederst i Skoleveien og gikk opp til krysset ved
Sannumgården. Nå tok vi utgangspunkt i Torget og avsluttet oppe ved det gamle meieriet, dvs. Morten Haugens bedrift.Informanter og guider har vært Sverre Skjønberg,
Karsten Sandvik og Jan Erik H. Foss. De har gravd i gamle papirer og i sin egen
hukommelse, og har fortalt levende og humoristisk om ”Det gamle Skjønhaug”.

Oppslutningen om turene har vært god og
stemningen likedan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.