Nytt

Årsmøte 2022 i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte i Kirkestallen på Skjønhaug 23.mars 2022. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 30 medlemmene som hadde møtt opp.

Vi fikk besøk av ei gruppe fra «Barn av Bjørndalen» som sang 3 sanger for oss under ledelse av Azra Nukicic og med akkompagnement av Andrè Bongard på piano.

Solfrid Heier sang også med i en av sangene. Dette stykket ble vist på Trøgstad Bygdemuseum sommeren 2021. Opptredenen var populær og ble godt mottatt.

Årsmøtet fortsatte etterpå og Leif Flaten ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2021 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2022 ble disse valgt: Leder : Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand, Svein Hvesser og Marit Rangul Fredstad. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger, Bjørg Jorud og Tor Arne Tharaldsen. Regnskapsfører: Stian Eriksen.

Det har vært liten aktivitet i Historielaget i 2021 på grunn av Korona- pandemien som fortsatte også dette året og gjorde at samfunnet ble mer eller mindre «stengt ned».

Leif Flaten gikk ut av styret og Grethe Bergersen gikk ut av festkomitèen, begge etter mange år. De fikk en vel fortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Lederen orienterte om at det planlegges en dagstur med buss til Kongsberg i august.

Møtet ble avsluttet med god bevertning og en hyggelig prat.

Inger Lise Storsand, sekr.