Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag 2021

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Folkvang i Båstad 17.november 2021. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 21 medlemmene som hadde møtt opp. Leif Flaten ble valgt til møteleder. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsrapport og regnskap for 2020 ble lest opp og godkjent. Når det gjaldt valg av styre så hadde styret selv foreslått at alle styremedlemmer og varamedlemmer for 2021 «fryser» sine «stillinger» på grunn av korona-pandemien, noe som har ført til liten virksomhet i Historielaget dette året. Forslaget ble vedtatt. Revisorene Bjørg Rud og Axel Christensen ønsket avløsning i 2021. Arild Sæther og Johny Reier Jensen har sagt seg villige til å overta jobben.

Etter årsmøtet inviterte Trøgstad Historielag til høstmøte. Toralf Skjennem leste, på dialekt fra hjembygda Båstad, 2 fortellinger skrevet av han selv og broren Kåre Skjennem, i tillegg leste han opp 1 dikt som han selv hadde skrevet. Det var mange av oss «godt voksne» som kjente igjen ord og uttrykk som ikke lenger er så mye brukt i dagligtalen.

Arild Langseter fortalte oss om travsportens historie i Trøgstad. Trøgstad travlag ble stiftet 6.desember i 1882, og er dermed ett av landets eldste travlag. Bygda hadde mange gode travhester, de beste ble brukt til avl. Om vinteren ble det også kjørt travløp på isen. Løkenbanen i Trøgstad brukes fortsatt som treningsbane. Arild Langseter syntes at mye hadde forandret seg i den perioden han hadde kjent travsporten. Et interessant foredrag.

Etter foredraget ble det servert deilig trøndersodd med poteter og gulrøtter. Til slutt ble det servert kaffe og kringle. Loddsalg hører også med, og det var ellers muligheter til å kjøpe Trøgstadkalenderen for 2022, dialektkopper og bøker. En hyggelig kveld for de som møtte opp!

Inger Lise Storsand, sekr.