Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Betania i Havnås 26.februar 2020. Leder Ellen Baastad ønsket velkommen til årsmøtet, ca. 35 stykker hadde møtt opp.

Leif Flaten ble valgt til møteleder. Årsrapporten og regnskapet for 2019 ble lest opp og godkjent. I styret for 2020 ble disse valgt: Leder: Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Leif Flaten, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand og Svein Hvesser. Festkomité: Grethe Bergersen og Bjørg Jorud. Varamedlemmer: Solveig Berger, Jan Isaksen, Morten Dahlbak og Karl Kure. Det ble etter styret´s ønske, vedtatt å forhøye årskontigenten fom 2021 til kr. 200,- pr.person og kr. 300,- pr. familie.

Historielaget har ca. 150 medlemmer, og vi ønsker oss gjerne flere.

I 2019 hadde vi 2 medlemsmøter og 2 turer for medlemmene og andre interesserte. Vi har også bidratt med program til Seniorkaféen og vi har vært med på skoledagen som arrangeres hvert år på Trøgstad Bygdemuseum. Trøgstad Historielag er også med på å holde laftekurs for elevbedriften «Ambolten» på ungdomsskolen. Vi har skaffet midler til prosjektet fra Landslaget for lokalhistorie og Olav Risbråthe, Olaf Skrattalsrud, Svein-Olav Tretterud og Leif Flaten er veiledere. Kurset er svært populært blant elevene. I forbindelse med ny kommune fra 1.januar 2020 har vi vært i dialogmøte med de andre historielagene, muséene og Fossum linje – Høytorp Fort og Trøgstad Fort og blitt enige om noe samarbeide.

Leder Ellen Baastad delte ut en rose til hver av de trofaste medarbeiderne i Historielaget.

Av kulturelle innslag så hadde vi besøk fra kulturskolen i Indre Østfold. Celine Nilsen spilte på kornett sammen med Kjersti Karlsrud på piano: «Thank you for the Music» og «Vårsøg». Karl Kure fortalte og viste bilder fra «Ælva» og Sandstangen slik han husket det. Øyeren var en viktig «vannvei» for både båttrafikk og fløting av tømmer. Mange kunne nikke gjenkjennende til både bildene og det han fortalte.

Karl Kure forteller om Sandstangen og Øyeren.

Festkomitéen hadde som vanlig ordnet med god servering. En hyggelig kveld!

Inger Lise Storsand, sekr.