Nytt

Høstmøte i Langseterstua på Trøgstad Bygdemuseum 2019.

Trøgstad Historielag inviterte til åpent møte mandag 25.november og omtrent 35 stykker kom for å høre Trond H. F. Kasbo fortelle om «Haugianerne i Trøgstad». Leder Ellen Baastad ønsket velkommen. Første post på programmet var sang og musikk. Rektor Kjersti Karlsrud hadde med seg 2 elever fra Kulturskolen. Henriette Bølstad Enger spilte «Mitt hjerte alltid banker» på kornett.

Henriette Bølstad Enger og Kjersti Karlsrud.

Mathea Aarum Teig sang «Himmel På Jord».

Mathea Aarum Teig.

Trond H. F. Kasbo fortalte så om Hans Nielsen Hauges trosfeller i Trøgstad – haugianerne – på 1800-tallet.

Trond H. F. Kasbo.

Vi startet med å synge «Jeg er hos Gud i naade» som Hans Nielsen Hauge skrev julen 1799 da han satt arrestert. I Trøgstad hadde de fleste haugianerne tilhold i Båstad og Østre Trøgstad, men det var ikke mange av dem i bygda. Det ble holdt husandakter med traktement først og så oppbyggelse etterpå. I Båstad nevnes søsknene Marte, Torkel og Iver Olsen Gabestad og Thor Eriksen Agnes. I Østre Trøgstad nevnes ekteparet Elen og Kristian Aarstad og Ingeborg Strengen gift med Christian Sørensen på Store Strengen. Når Hans Nielsen Hauge var på besøk i bygda så bodde han på Årstad. Haugianerne var nøysomme, skriveføre og flinke til å tale, men ikke ansett blant prestene. Trond H. F. Kasbo har også skrevet om haugianerne i de 2 siste utgivelsene av «Heimen og Bygda» 2019 som er vel verdt å lese.

Storstua i Langseterbygningen.
Kjøkkenet i Langseterbygningen. Høstsuppa smakte godt!

Etter foredraget ble det servert «høstsuppe» som varmet godt i den kjølige høstkvelden. Kaffe og kringle hører også med og loddsalg. Bøker og neste års kalender var også til salgs for de som ønsket det.

Inger Lise Storsand, sekr.