Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Betania i Havnås 26.februar 2020. Leder Ellen Baastad ønsket velkommen til årsmøtet, ca. 35 stykker hadde møtt opp.

Leif Flaten ble valgt til møteleder. Årsrapporten og regnskapet for 2019 ble lest opp og godkjent. I styret for 2020 ble disse valgt: Leder: Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Leif Flaten, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand og Svein Hvesser. Festkomité: Grethe Bergersen og Bjørg Jorud. Varamedlemmer: Solveig Berger, Jan Isaksen, Morten Dahlbak og Karl Kure. Det ble etter styret´s ønske, vedtatt å forhøye årskontigenten fom 2021 til kr. 200,- pr.person og kr. 300,- pr. familie.

Historielaget har ca. 150 medlemmer, og vi ønsker oss gjerne flere.

I 2019 hadde vi 2 medlemsmøter og 2 turer for medlemmene og andre interesserte. Vi har også bidratt med program til Seniorkaféen og vi har vært med på skoledagen som arrangeres hvert år på Trøgstad Bygdemuseum. Trøgstad Historielag er også med på å holde laftekurs for elevbedriften «Ambolten» på ungdomsskolen. Vi har skaffet midler til prosjektet fra Landslaget for lokalhistorie og Olav Risbråthe, Olaf Skrattalsrud, Svein-Olav Tretterud og Leif Flaten er veiledere. Kurset er svært populært blant elevene. I forbindelse med ny kommune fra 1.januar 2020 har vi vært i dialogmøte med de andre historielagene, muséene og Fossum linje – Høytorp Fort og Trøgstad Fort og blitt enige om noe samarbeide.

Leder Ellen Baastad delte ut en rose til hver av de trofaste medarbeiderne i Historielaget.

Av kulturelle innslag så hadde vi besøk fra kulturskolen i Indre Østfold. Celine Nilsen spilte på kornett sammen med Kjersti Karlsrud på piano: «Thank you for the Music» og «Vårsøg». Karl Kure fortalte og viste bilder fra «Ælva» og Sandstangen slik han husket det. Øyeren var en viktig «vannvei» for både båttrafikk og fløting av tømmer. Mange kunne nikke gjenkjennende til både bildene og det han fortalte.

Karl Kure forteller om Sandstangen og Øyeren.

Festkomitéen hadde som vanlig ordnet med god servering. En hyggelig kveld!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Høstmøte i Langseterstua på Trøgstad Bygdemuseum 2019.

Trøgstad Historielag inviterte til åpent møte mandag 25.november og omtrent 35 stykker kom for å høre Trond H. F. Kasbo fortelle om «Haugianerne i Trøgstad». Leder Ellen Baastad ønsket velkommen. Første post på programmet var sang og musikk. Rektor Kjersti Karlsrud hadde med seg 2 elever fra Kulturskolen. Henriette Bølstad Enger spilte «Mitt hjerte alltid banker» på kornett.

Henriette Bølstad Enger og Kjersti Karlsrud.

Mathea Aarum Teig sang «Himmel På Jord».

Mathea Aarum Teig.

Trond H. F. Kasbo fortalte så om Hans Nielsen Hauges trosfeller i Trøgstad – haugianerne – på 1800-tallet.

Trond H. F. Kasbo.

Vi startet med å synge «Jeg er hos Gud i naade» som Hans Nielsen Hauge skrev julen 1799 da han satt arrestert. I Trøgstad hadde de fleste haugianerne tilhold i Båstad og Østre Trøgstad, men det var ikke mange av dem i bygda. Det ble holdt husandakter med traktement først og så oppbyggelse etterpå. I Båstad nevnes søsknene Marte, Torkel og Iver Olsen Gabestad og Thor Eriksen Agnes. I Østre Trøgstad nevnes ekteparet Elen og Kristian Aarstad og Ingeborg Strengen gift med Christian Sørensen på Store Strengen. Når Hans Nielsen Hauge var på besøk i bygda så bodde han på Årstad. Haugianerne var nøysomme, skriveføre og flinke til å tale, men ikke ansett blant prestene. Trond H. F. Kasbo har også skrevet om haugianerne i de 2 siste utgivelsene av «Heimen og Bygda» 2019 som er vel verdt å lese.

Storstua i Langseterbygningen.
Kjøkkenet i Langseterbygningen. Høstsuppa smakte godt!

Etter foredraget ble det servert «høstsuppe» som varmet godt i den kjølige høstkvelden. Kaffe og kringle hører også med og loddsalg. Bøker og neste års kalender var også til salgs for de som ønsket det.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

På tur til Domkirkeodden og Mammuthuset

Søndag 25.august gikk Trøgstad Historielags tur til østsiden av Mjøsa. Første stopp var Domkirkeodden. En engasjert guide i tidsriktig klær viste oss en miniatyr av Hamarbiskopens borg fra middelalderen og fortalte oss om hvor viktig vennskapet med Nidarosbiskopen var for handelen og anseelsen til Hamar. Guiden loset oss igjennom ruinene og endte til slutt i glassbygget med restene av Hamar domkirke. Han fortalte at «Hamardomen» ble brukt til både dåp, bryllup og konserter m.m. Akustikken var spesielt fin, noe han viste oss ved å spille og synge to sanger.

Hamardomen
Turdeltakerne klare for guiding, musikk og sang inne i Hamardomen.

Vi hadde god tid til å se oss omkring før neste post på dagens program. Mange besøkte den flotte urtehagen, noen Norsk jernbanemuseum eller bare ruslet rundt på det store og fine området som ligger ved Mjøsa.

Neste stopp var Mammuthuset som Ole Nashoug har bygget opp. Det ligger i Vangsåsen med flott utsikt til Mjøsa, Hamar og områdene rundt. Ole Nashoug tok oss med til kokegropa der middagen vi skulle spise ble kokt og forklarte oss fremgangsmåten før vi vandret opp til det spesielle huset som inneholdt både stor og liten mammut, en stor steinsamling og serveringslokale.

Ole Nashoug henter middagsmaten vår fra kokegropa.
Mammuthuset

Ole Nashoug fortalte oss om Mjøsområdets geologiske historie, berggrunn, istider og mammutens liv og bortgang før vi ble servert middag. Vi gledet oss til å smake på maten vi hadde vært med på å grave opp, og den smakte veldig godt.


Mamutene.

Det ble kvelden før vi startet på hjemturen, 30 stykker, meget fornøyde med reiselederen, Ellen Baastad, som hadde lagt opp en flott og spennende tur.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Kveldstur til Barhyttkroken i Østre Trøgstad tirsdag 21.mai 2019

28 stykker hadde møtt opp på Havnås gamle skole til tross for dårlig værmelding. Sverre Bredeg ventet på oss der med en veteranbuss fra 1965 og kjørte oss opp til Barhyttkroken i Havnås. Bjørg Minge og Per Svendsby var kveldens dyktige guider som både viste og fortalte oss om industri-områdets forskjellige aktiviteter fra ca. 1880 til ca. begynnelsen av 1900 – tallet.

Til venstre øverst: Turstart fra Havnås gamle skole. Til venstre nederst: Bjørg Minge forteller om gamle skjøter og papirer hun har funnet om Barhyttkroken. Til høyre øverst: Noen av turdeltagerene. Til høyre midten: Rester etter jernstøperiet. Til høyre nederst: Rast ved Damtjern.

Vi gikk først til stedet der Teglverket hadde stått, og vi kunne fortsatt finne rester av både teglstein og murstein. 30 stykker skulle ha jobbet på Tegl- verket og mange av dem bodde i brakker. Litt lenger oppover mot Delingsrud så vi rester av pilarene til en oppgangssag ved bekken.

Vi er på vei opp mot Kvernhusbakken.

Vi gikk videre opp Kvernhusbakken og kom opp til jernstøperi og smie som ble bygget i ca. 1880. Der ble det bl.a. laget ploger, harver, hestesøm jog kjøkkenkomfyrer. Råvarene ble hentet med hest og kjerre i Sarpsborg og senere på Mysen da jernbanen kom dit i 1882. Neste stopp var området der kvernhusene hadde stått. Man regner met at de hadde blitt satt i drift tidlig på 1700-tallet og var i drift til ca. 1890. Litt ovenfor kvernhusene så vi rester etter muren til Sørlidammen. Vi gikk også forbi husmannsplasser før vi kom opp til Damtjern hvor vi spiste medbrakt matpakke. Etterpå vandret vi tilbake samme veien som vi kom, og følte at vi hadde lært mye historie om denne delen av bygda på en kort kveldsstund.

Barhyttkroken.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Årsmøte på Folkvang.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøtet 27.februar. Ca 30 stykker hadde møtt opp. Leder Ellen Baastad ønsket velkommen! Leif Flaten ble valgt til møteleder. Årsberetningen og regnskapet for 2018 ble lest opp og godkjent. I styret for 2019 ble disse valgt: Leder: Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Leif Flaten, Jan Isaksen, Svein-Olav Tretterud, Bjørg Jorud og Inger Lise Storsand. Festkomité: Grethe Bergersen og Arlett Raknerud. Varamedlemmer: Karl Kure, Morten Dahlbak og Solveig Berger. Etter årsmøtet hadde vi besøk av Leif Sæther som gjorde et «dypdykk» i sangboka til Mads Berg og Inger Johanne B. Karlsrud som spilte piano til allsangen. Til slutt ble det servert snitter og kringle.

Leif Sæther og Inger Johanne B.Karlsrud

Årsrapport for Trøgstad Historielag – 2018.

Styret i denne perioden har vært: Leder: Ellen Baastad Nestleder: Leif Flaten Sekretær: Inger Lise Storsand Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Bjørg Jorud, Jan Isaksen, Morten Dahlbak. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger og Svein-Olav Tretterud. Festkomité: Grethe Bergersen – leder og Arlett Raknerud Regnskapsfører: Randi Dahlbak Svein-Olav Tretterud har rykket inn som styremedlem for Morten Dahlbak som har vært forhindret fra å møte dette året.

Historielaget har nå ca. 136 betalende medlemmer. THL har i 2018 hatt årsmøte i Kirkestallen, 8 styremøter, 2 medlemsmøter og 2 turer for medlemmene. I mars var THL også vertskap for årsmøtet i Østfold Historielag på Folkvang. Styret har vært representert på Østfold Historielags årsmøte og tillitsmannsmøter, ressursgruppe i forbindelse med flytting av biblioteket, kommunal plangruppe i forbindelse med opprettelse av flyktningerutesenter på Trøgstad Fort, navnekomité i forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold. Lederne skulle komme med forslag på navn som har lokal tilknytning på veier med samme navn som i de andre kommunene. Program i forbindelse med Seniorkaféen.

Vårmøtet 26.april ble holdt sammen med Båstad Vel på Båstad Motell og Italienske Pizza. Dette var en fortsettelse av kveldsvandringen i Heiåsbyen høsten 2017. Denne gangen kom vi fram til Ventakrysset. Jon Ruud fortalte og viste bilder godt supplert av Kåre Skjennem. Høstmøtet 26.november ble som vanlig holdt på muséet i Langseter-bygningen. Olav Risbråthe fortalte engasjert om Østre Trøgstad ungdomslag. Kulturskolen spilte for oss. Historielagets kalender for 2019 og bøker ble solgt. Busstur 12.august til muséene på vestsiden av Mjøsa. Vi startet med Mjøssamlingene på Minnesund så til Kapp med «Mjøsas Ark» og videre til Stenberg – amtmannsgård fra 1802. Vi avsluttet med middag på Ditlevines Utsikt som serverte lokal tradisjonsmat. Vi hadde guide på alle tre stedene. En flott og interessant tur. Åpen gård på Trøgstad bygdemuseum søndag 17.juni. Vi hadde stand ved husmannsplassen der vi hadde lynlotteri og solgte bøker. Barna lærte å spikke seljefløyter av Karl Kure og Gerd Hveding viste hvordan man farger garn av planter. Begge deler var populære. Tur til Måstadtjern og Slottet søndag 30.september. Ca. 15 stykker møtte opp i det flotte høstværet. Vi gikk fra Møllebak og opp til Slottet som var ganske gjengrodd. Etterpå gikk vi ned til Måstadtjernet og spiste medbrakt niste ved bålplassen mens Harald Baastad fortalte oss om Måstadtjernet og bruken av vannet i nærområdet.

Som leder for Historielaget har Ellen Baastad engasjert seg for Trøgstad gamle telefonsentral som kommunen skulle restaurere. Historielaget ønsket at forslaget til Fylkeskonservatoren med bevaring av gammel panel og gamle vinduer skulle følges. Kommunen valgte å ikke følge Fylkes-konservatorens forslag. THL støttet også muséet og Indre Østfold fortids- minneforening om bevaring av sveitserstilen på huset.

Historielaget meldte også sin interesse for lokaler i det gamle kommune-huset. Det var mange som var interesserte så THL fortsetter derfor sitt «samboerskap» med biblioteket. Vi fikk tildelt lagerplass der og flyttet inn 9.august. Møtene våre holder vi i bankens lokale «Drivhuset».

I forbindelse med sammenslåing av kommunene i Indre Østfold i 2020 har Eidsberg Historielag tatt initiativ til å undersøke om det er noen interesse blant historielagene i de aktuelle kommunene for å danne et interesse- fellesskap som skal samordne historielagenes kommunikasjon med administrasjonen og politikerene i den nye kommunen. Historielagene skal ellers fortsette som før. Dette forslaget er foreløpig ikke avgjort.