Nyheter – Hva skjer

FELTREGISTRERING AV FORNMINNER

Dette er et prosjekt som er igangsatt av Østfold Historielag i samarbeid med fylkeskonservator Anne Sofie Hygen. Alle kommunene i vårt fylke vil etter hvert engasjere seg i dette arbeidet. Når vi vet at det årlig forsvinner mange slike ”minnner” på grunn av forskjellige former for  utbygging, ser vi at dette er et viktig foretak.

Med støtte fra kommunen har historielaget snart fått det nødvendige utstyret og kan, håper vi ,gå i gang med jobben, som selvfølgelig er rent dugnadsarbeid. Vi vil gå ut i felten, kartfeste minnene ved hjelp av en GPS, fotografere stedet/minnet, beskrive stedet/minnet på fastlagt skjema, og så skal alle opplysninger inn på et dertil egnet program på en PC.  Vi regner med at denne jobben vil ta flere år, og vi har heller ikke noen tidsfrist å forholde oss til. Men kunne du tenke deg å være med på dette arbeidet, er du hjertelig velkommen.

UTSKIFTING AV GAMLE SKILT PÅ TUFTER ETTER HUSMANNSPLASSER
Det viser seg at de første skiltene som ble satt ned fra 2001 og noen år framover er til dels sterkt skadet av tidens tann. De besto da også av treverk og laminert plast. Derfor har vi begynt å skifte ut disse skiltene og erstatter dem med skilt i det værbestandige materialet som vi har benyttet nå i flere år. Vi håper å kunne gjøre dette ferdig i løpet av høsten.