Nyheter – Hva skjer

 

VANDRING
Søndag 20. juni arrangerer historielaget vandring til Hundstorp i Ø. Trøgstad. Her finner vi tufter etter en husmannsplass kalt Evenby. Den lå i sin tid under N. Langsæter, ble så selvstendig bruk, men er nå en del av gården Hundstorp. Stedet ligger ved den velkjente turløypa ”Mila”, så mange har nok gått forbi uten å vite hva de har passert.

Deretter tar vi turen opp til Bygdeborgen nord for riksveien. Her er terrenget tålig bratt, men de fleste vil greie turen. Herfra får man en overraskende utsikt mot øst og Bæljerudåsen hvor Tvillingborgene i Havnås ligger.

Vi trenger en rast underveis, så ta med niste.

Møt fram kl. 15.00 på SKRATTALSRUD, og vi får en hyggelig og interessant vandring!

 

SOMMERTUR
Denne sommeren har vi et spesielt godt tilbud, synes vi. Røros er målet, og attraksjonen er spelet ”Elden”. Skjønt, byen er jo en attraksjon i seg sjøl, så her er det mye å glede seg til.

Billetter, hotell med middag og frokost samt bussreise er inkludert i en pris som ligger rundt 1500,00 kr. Turen går over to dager, og avreisedag er 31. juli kl. 9.00 fra Trøgstad kirke. Nærmere info og påmelding skjer i tlf. 69826437 el. 69826422 el. 976 00 459 innen 20.6.

 

FELTREGISTRERING AV FORNMINNER
Dette er et prosjekt som er igangsatt av Østfold Historielag i samarbeid med fylkeskonservator Anne Sofie Hygen. Alle kommunene i vårt fylke vil etter hvert engasjere seg i dette arbeidet. Når vi vet at det årlig forsvinner mange slike ”minnner” på grunn av forskjellige former for  utbygging, ser vi at dette er et viktig foretak.

Med støtte fra kommunen har historielaget snart fått det nødvendige utstyret og kan, håper vi ,gå i gang med jobben, som selvfølgelig er rent dugnadsarbeid. Vi vil gå ut i felten, kartfeste minnene ved hjelp av en GPS, fotografere stedet/minnet, beskrive stedet/minnet på fastlagt skjema, og så skal alle opplysninger inn på et dertil egnet program på en PC.  Vi regner med at denne jobben vil ta flere år, og vi har heller ikke noen tidsfrist å forholde oss til. Men kunne du tenke deg å være med på dette arbeidet, er du hjertelig velkommen.

UTSKIFTING AV GAMLE SKILT PÅ TUFTER ETTER HUSMANNSPLASSER
Det viser seg at de første skiltene som ble satt ned fra 2001 og noen år framover er til dels sterkt skadet av tidens tann. De besto da også av treverk og laminert plast. Derfor har vi begynt å skifte ut disse skiltene og erstatter dem med skilt i det værbestandige materialet som vi har benyttet nå i flere år. Vi håper å kunne gjøre dette ferdig i løpet av høsten.

 

Comments are closed.