Husmannsplasser

Husmannsplasser i Trøgstad

 

Plassen Agnæsplass

Plassen Bakken og Haga.

Plassen Banken

Plassen Bekkevar og Høgda

Plassen Bergerud-Bråthe

Plassen Bergerud, Halterud

Plassen Bjerkli og Myren

Plassen Bruer vestreHøibak,Haga.

Plassen Bruneset,Frydenfjell

Plassen Brånen, Dammen, Nordli,Bråte nedre

Plassen Bråta øvre og Krogstad,Tosebygda

Plassen Bråte øvre,Smellerud,Krogstad i Tosebygda.

Plassen Bustemarentomta

Plassen Dammerud vestre,Tuen,Ås.

Plassen Fossum og Haugen, Stiklakroken

Plassen Franserud nordre

Plassen Gauklund, Stubberud

Plassen Gauklund, Stubberud

Plassen Gutu-Haugen-Sørbråte

Plassen Gåsenakken,Elvestad.

Plassen Haagaashaugen

Plassen Haga og Veiby (Øiestad)

Plassen Haugbro

Plassen Helgerud

Plassen Helgerud forts.

Plassen Holmen ved Bjørnstad

Plassen Høili, Kølabånn

Plassen Ilebakke, Myrene, Franserud nordre

Plassen Jasserud og Delingsrud

Plassen Johnsrud,Aarsrud,Klemetsberg.

Plassen Johnsrud,Aarsrud,Klemetsberg.

Plassen Kasserud, Hoelshytta

Plassen Kjeldås og Odalen

Plassen Kongerud og Finnskot

Plassen Lund og Keiserud

Plassen Moseby under Havnås

Plassen Mosen, Neset

Plassen Møllebak og Tømt

Plassen Mønsteret

Nybråten

Plassen Sammerud

Plassen Skarpsno

Plassen Smellerud, Tosebygda

Plassen Stiksdalen og Tuen, juli 2007

Plassen Sørli

Plassen Sørli, Lier, Fjeld, Askerud

Plassen Toffelbakke

Plassen Tretterud,Tullebekk

Plassen Traasevigen, Anundrud

Plassen Tømmerholen og Holtet, Tosebygda

Plassen Verkhaugen

Plassene Vølen

Plassen Åser-søndre vestre-under-Bråthe

Plassen Åserenga, Nordal