Archive for the ‘Husmannsplasser’ Category

Husmannsplasser i Trøgstad

Husmannsplasser | Posted by Trøgstad Historielag
jul 01 2013

Nybråten   

PLASSEN AGNÆSPLASS

Plassen Banken

PLASSEN BERGERUD, Bråthe

Plassen Bergerud, Halterud

Plassen Bruer vestreHøibak,Haga.

Plassen Bruneset,Frydenfjell

Plassen Bråta øvre og Krogstad,Tosebygda

Plassen Bråte øvre,Smellerud,Krogstad i Tosebygda.

Plassen Bustemarentomta

Plassen Fossum og Haugen, Stiklakroken

Plassen Franserud nordreog østre

Plassen Gauklund, Stubberud

Plassen Gauklund, Stubberud

PLASSEN GUTU, Haugen, Sørbråte

PLASSEN HAAGAASHAUGEN

Plassen Haga og Veiby (Øiestad)

Plassen Haugbro

PLASSEN HELGERUD

PLASSEN HOLMEN v. Bjørnstad, april 04.

Plassen Høili, Kølabånn

Plassen Ilebakke, Myrene, Franserud nordre

Plassen Jasserud og Delingsrud

Plassen Kasserud, Hoelshytta

Plassen Lund og Keiserud

Plassen Moseby under Havnås

Plassen Møllebak og Tømt

Plassen Mønsteret

Plassen Sammerud

Plassen Smellerud, Tosebygda

Plassen Sørli, Lier, Fjeld, Askerud

Plassen Traasevigen, Anundrud

Plassen Tømmerholen og Holtet, Tosebygda

Plassen Verkhaugen

PLASSEN ÅSER søndre,vestre under Bråthe

Plassen Bakken og Haga.

Plassen Bekkevar og Høgda

Plassen Bjerkli og Myren

Plassen Dammerud vestre,Tuen,Ås.

Plassen Brånen, Dammen, Nordli,Bråte nedre

Plassen Franserud nordre

Plassen Gåsenakken,Elvestad.

Plassen Helgerud forts.

Plassen Johnsrud,Aarsrud,Klemetsberg.

Plassen Jorudengen,Tyrijellen.

Plassen Kjeldås og Odalen

Plassen Kongerud og Finnskot

Plassen Mosen, Neset

PLASSEN SKARPSNO

Plassen Stiksdalen og Tuen, juli 2007

Plassen Sørli

Plassen Toffelbakke

Plassen Tretterud,Tullebekk

Plassen Åserenga, Nordal

Plassene Vølen

 

Banken (Husmannsplass)

Husmannsplasser | Posted by Trøgstad Historielag
okt 18 2011

 

under Grammeltvedt gnr. 24, bnr. 1

Navnet Banken har muligens sammenheng med stedets bekkekvern, som kunne brukes vår og høst.
Plassen tilhørte først Bratvedt (?), så Mellegaard og nå Grammeltvedt.

Berger Torersen, f. 1821, var første leilending. Han svarte også for plassen Siljuaas under Garsrud.
I 1887 bodde Brede Henriksen med familie her. De flyttet senere til Nygaardsbraaten før de kjøpte Vesle Strengen.
Ved folketellingen i 1900 er Banken ikke nevnt.

 

Anonrud

Husmannsplasser | Posted by Trøgstad Historielag
mai 27 2011

under Dillevik  gnr. 84, bnr. 1

Det var i sin tid hele tre plasser på Dillevik som alle ble kalt Anonrud, nordre, vestre og østre.
Disse var kjent så tidlig som i 1749.

Ved folketellingen i 1865 finner vi en stor familie på en av plassene, men vi vet ikke hvilken av dem dette handler om.
Anders Olsen er ”husfader, gårdbruker og leilending”. Kona hans er Ragnhild Kristiansdatter. Hun har tre mindreårige sønner.
Sammen har de en liten gutt, mens Anders har ei datter fra før. I tillegg bor Marie Matisdatter på stedet. Hun er ”enke og legdslem”.

De har en hest, fire ”store kveg” og to ”faar”, og de dyrker rug, bygg, blandkorn, havre og poteter.

Ved senere tellinger er Anonrud ikke nevnt.

Agnæsplass

Husmannsplasser | Posted by Trøgstad Historielag
mai 27 2011

under Agnæss gnr. 171, bnr. 1

Ved folketellingen i 1801 bodde følgende personer på husmannsplass under Agnæss :

Hans Halvorsen,                        husmann,                  f. 1762 i Trøgstad
Helene Christoffersdatter,        hans kone,                f. 1764 i Trøgstad
Et pleiebarn  –  legdslem.

Ved tellingen i 1865 er det nevnt to plasser til gården, begge kalt Agnæsplass.

På plass 1 bodde :

Johan Andresen,                        husmann,                    f. 1834 i Trøgstad
hans kone                                                                   f. 1833 i Trøgstad
Deres barn : Christian, Karen, Martin og Carl.

Plass 2 :

Andreas Jakobsen,                    husmann,                   f. 1824 i Trøgstad
Ellen Simensdatter,                   hans kone,                 f. 1815 i  Trøgstad
Deres barn : Mathea og Anne.

Man vet ikke med sikkerhet hvilken av de to plassene som lå henholdsvis mot nord og sør,
men man antar at Plass 1 lå på Nordtangen, siden det bodde folk her lengst opp mot vår tid.

Tellingen i 1900 , Agnestangen (plads ), (plass 1 ? ):

Jakob Agnestangen,                    husmann m. jord,       f. 1868 i Trøgstad
Ragna Agnestangen,                    husmannskone,           f. 1875 i Trøgstad
Deres barn : Aagot, Helga og Kristian.
Josefine Agnestangen,                indlogeret,barnepige, f. 1887 i Trøgstad
Johan Johansen,                         skrædder,                 f. 1848 i Høland

Den siste som bodde på Nordtangen var Anna Vesterby, som flyttet fra stedet i 1919.
Hun var enke med mange barn, og hun var kjent i bygda som et dyktig arbeidsmenneske.

Fortsatt står det noen spireabusker her og minner om  bosettingen, og vi kan  gjøre oss
noen tanker om det livet  menneskene her levde, så tett sammen og i enkle kår.