Om THL

Trøgstad historielag har som formål å samle og utbre kunnskap om Trøgstads historie på de
forskjelligste felter og å vekke interesse for trøgstingenes kultur, liv og virke gjennom tidene.

På disse sidene ønsker Trøgstad historielag å presentere våre aktiviteter og annet av interesse
 for de som vil vite mer om Trøgstads historie – både fra nyere og fra eldre tider.

Velkommen til dere som vil vite mer om Trøgstad Historielag.

Vi håper du som allerede er medlem vil finne de opplysninger du søker,
og at du som ikke er medlem, også finner stoff av interesse på sidene våre.

 

HISTORIKK:

Trøgstad Historielag ble stiftet 29/9-1988. Lagets første formann var Anne Bulterud.

Hensikten  var  å skape et fellesskap for alle de som er interessert i lokalhistoria vår.

Gammelteknisk forening, tirsdagsklubben og museet var nære samarbeidspartnere i de første årene.
Registrering av fornminner og slektsgranskning var også høyt prioritert.

Det var i starten opprettet 3 komiteer. Krigshistoriekomiteen skulle samle stoff fra krigsårene 1940-45 med den hensikt å utgi bok. Den var en realitet i 1993, da boken «Trøgstad 1940-45» ble utgitt.

Videre en oppmerkingskomité som hadde til formål å lette adkomst og skilte blant annet bygdeborgene.

En kalenderkomité  skulle samle gamle fotografier fra Trøgstad og allerede første året, altså i 1989,var ideen med å lage og utgi kalender med lokalhistoriske fotografier et faktum , og den har blitt utgitt hvert år siden.

I alle disse årene har hovedaktiviteten vært å arrangere turer i samarbeid med andre lag og foreninger i bygda, med lokale kjentmenn, langs gjengrodde stier , til husmannsplasser, bygdeborger, møller og ruiner/rester fra tidligere industri og mye mer. Medlemsmøter og temakvelder med lokale historikere, forfattere og andre kunnskapsrike personer er fortsatt aktuelt.