Nytt

Temamøte 24. januar på Folkvang

Onsdag 24.januar ble det arrangert temamøte, Vi hadde besøk av Tore Wiik som fortalte om gamle veier- før og nå, utviklingen av veinettet, og han hadde spesielt fokus på indre Østfold og lokalmiljøet.
Han hadde dessuten med bilder og filmsnutter som han viste.
Det var også kaffeservering og utlodning! Det ble et rekordhøyt frammøte denne kvelden med nærmere 70 personer!