Nytt

Temamøte 24. januar på Folkvang

Onsdag 24.januar ble det arrangert temamøte, Vi hadde besøk av Tore Wiik som fortalte om gamle veier- før og nå, utviklingen av veinettet, og han hadde spesielt fokus på indre Østfold og lokalmiljøet.
Han hadde dessuten med bilder og filmsnutter som han viste.
Det var også kaffeservering og utlodning! Det ble et rekordhøyt frammøte denne kvelden med nærmere 70 personer!Nytt

Hjemmefrontmuseet 40 år

Hjemmefrontmuseet har 40 års-jubileum i år, og styret har lagt opp til noen arrangementer den 18. – 20. og 21. oktober, 

Det hadde vært hyggelig om noen av medlemmene finner tid til å ta en tur.

Torsdag den 19. Kl. 12,00 er det offisielle markering av 40 år med Lars Rowe, direktøren i Hjemmefrontmuseet Oslo.

Lørdag den 21. er det foredrag fra kl. 12.oo av Rolf Thomassen fra Trøgstad. Tema: Forsvar og Nikebatteriet, og en orientering fra styret om «ståa» 

Søndag er det åpent som vanlig med utvidet åpningstid.

Det vil være militære kjøretøy ved museet lørdag og søndag.

Styret

Nytt

Gammelteknisk forening

Gammelteknisk forening ønsker dere velkommen til åpen dag for samlingene sine på  Trøgstad fort

4.november fra kl. 10 .14.

De har gjort  en kjempejobb og har fine utstillinger i forbindelse med vår nære historie.

Ta dere en tur den dagen!

Hilsen styret THL/ Ellen B