Aktiviteter

Trøgstad Historielag prioriterer følgende aktiviteter:

Registrering av fornminner
Dette er et prosjekt som er igangsatt av Østfold Historielag i samarbeid med fylkeskonservator Anne Sofie Hygen. Alle kommunene i vårt fylke vil etter hvert engasjere seg i dette arbeidet. Når vi vet at det årlig forsvinner mange slike ”minnner” på grunn av forskjellige former for  utbygging, ser vi at dette er et viktig foretak.

Med støtte fra kommunen har historielaget snart fått det nødvendige utstyret og kan, håper vi ,gå i gang med jobben, som selvfølgelig er rent dugnadsarbeid. Vi vil gå ut i felten, kartfeste minnene ved hjelp av en GPS, fotografere stedet/minnet, beskrive stedet/minnet på fastlagt skjema, og så skal alle opplysninger inn på et dertil egnet program på en PC.  Vi regner med at denne jobben vil ta flere år, og vi har heller ikke noen tidsfrist å forholde oss til. Men kunne du tenke deg å være med på dette arbeidet, er du hjertelig velkommen.

Turer
Turer i bygda med kjentmann, fortrinnsvis i forbindelse med merking av husmannsplasser.

Datainnsamling
Innhente og samle opplysninger om husmannsplasser.

Møter
Medlemsmøter med temaer knyttet til lokalhistorien.

Historiekalender
Innsamling av bilder til, og salg av historiekalendere.

Sommertur
Oftest en busstur til særegne og attraktive steder i Østlandsområdet.

Aktivitet i lokalmiljøet
Deltakelse på lokale kulturarrangementer i regi av Trøgstad kommune eller handelsstanden.

Fotografier
Registrering og arkivering av gamle dokumenter og fotografier.