Styret i THL

Styret 2018-2019 har denne sammensetningen:

  • Leder: Ellen Baastad
  • Nestleder: Leif Flaten
  • Sekretær: Inger Lise Storsand
  • Styremedlem: Bjørg Jorud
  • Styremedlem: Jan Isaksen
  • Styremedlem: Jan Nordheggen
  • Styremedlem: Svein-Olav Tretterud
  • Varamedlem: Karl Kure
  • Varamedlem: Solveig Berger
  • Varamedlem: Morten Dahlbak