Styret i THL

Styret 2018-2019 har denne sammensetningen:

  • Leder: Ellen Baastad
  • Nestleder: Leif Flaten
  • Styremedlem: Inger Lise Storsand
  • Styremedlem: Bjørg Jorud
  • Styremedlem: Jan Isaksen
  • Styremedlem: Jan Nordheggen
  • Styremedlem: Svein-Olav Tretterud (vara for Morten Dahbak/permisjon)
  • Varamedlem: Karl Kure
  • Varamedlem: Solveig Berger