Nytt

Høstens spasertur

Søndag 30. September  møttes 14 personer ved Møllebakk.

Herfra spaserte vi opp til Maastadtjern.  Underveis stanset vi ved Maastad Møllebrug.  Man tror at dette ble bygget opp igjen omkring 1850 og var i bruk til det brandt ned i 1895.  Stedet er nå gjengrodd, og det er ingen synlige rester av bruget (se bildet under).

Bruget ble grunnlagt av Olai Pedersen Wiig (1802 – 1885, se bildet under). I tillegg til dette bygde han også teglverk, garveri, sag, mølle, frørenseri, benmelfabrikk og en av landets første pappfabrikker. Han satt i Trøgstads første herredsstyre i 1837 og ble senere ordfører.  I 1845 ble han valgt inn på Stortinget. Dessuten var han medlem av Trøgstad sparebanks styre 1847 – 1850, og formann i forstanderskapet.

Herfra spasserte vi videre i flott høstsol opp til Maastadtjern.  De fleste av oss «klatret» opp til «Slottet», dette er restene av en gammel bygdeborg.

 

Vi avsluttet ved Gapahuken med medbrakt kaffe og litt å bite i.  Harald Båstad holdt foredrag om det gamle vannverket som ble etablert i 1969.

 

 

Nytt

Tur til Maastadtjern 30.september

F.k. Søndag, 30.september inviterer vi til høstens spasertur.  Vi møtes på parkeringsplassen ved Møllebakk kl.12.15 og går stien til Maastadtjern, her tenner vi bål ved gapahuken og spiser medbrakt mat og drikke (Alle tar med til eget bruk).

Vi har planer om å gå videre herfra til «Slottet».

Slik finner du fram: fra Båstad følger du Torpveien til Måstadveien og følger denne til veis ende, her er parkeringsplassen.

Håper mange møter opp!

Nytt

Årets tur, bli kjent i relativt nære områder!

 

TRØGSTAD HISTORIELAG

12.august besøker vi museene på Vestsiden av Mjøsa. Vi starter med Mjøssamlingene på Minnesund, så til Kapp med ”Mjøsas ark” og videre til Stenberg gård hvor vi avslutter med mat på Ditlevines Utsikt. Der får vi smake lokal tradisjonsmat.Vi får guiding på alle tre stedene.

Pris: kr 700 medl., kr 850 ikke medl.

Avreise Trøgstad kirke 12. august kl. 8.30

Bindende påmelding innen 8. juli til

Inger Lise: 90695535, Ellen: 97015134

Medlemsbrev, Nytt

Historielaget flytter sammen med Biblioteket til Aktivitetshuset under banken.

Nå er alt tomt på biblioteket for vår del.

Vi er ikke fullt så hjelpsomme for tiden, evt spørsmål kan sendes elbaas@online.no så skal jeg gjøre så godt jeg kan.

Alt ang slektsforskning må vente til etter sommeren. Tirsdagsklubben er også på flyttefot – selvfølgelig.

Vi har også planer om en dagstur – 5. evt 12. august. Så dere kan gjerne holde av de dagene foreløpig.

17.juni er vi på husmannsplassen på museet – som vanlig – Åpen Gård.