Nytt

KLAGESAK

Vedr. navneendring Skjønhaug/ Trøgstad

Til alle dere som skrev under på oppropet ang nei til navneendring:

Vi har fortsatt mulighet til å klage. Klagefristen er innen 29.januar,

Da saken var oppe i Kommunestyret, gikk flertallet av kommunestyre-medlemmene fra Trøgstad for navneendring. Da hadde ikke de fleste av de andre representantene noen mening om endringen. De fulgte flertallet av trøgstingene. Venstre og Rødt argumenterte mot den foreslåtte endringen.

THL utfordrer hver enkelt av dere til å sende inn en klage med en fornuftig begrunnelse. Klagen kan sendes til kommunens e-post: post@io.kommune.no

Vi har laget en «mal» for hvordan klagen kan se ut. Du kan laste ned dokumentet her:

Vi har også laget en navneliste, der e-postene til samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret er tatt med. Dersom du sender e-post til kommunen, er det ingen ting i veien for å fylle inn alle representantene i blindkopi-feltet før du sender e-post. Jo flere som får dette direkte inn i sin innboks, jo mere oppmerksomhet får vi rundt denne saken. Navnelisten finner du her:

Nytt

GOD JUL! GODT NYTTÅR!

Det ble ikke det året vi hadde ønsket oss, men nå ser vi kanskje lys i tunnelen. Vi ønsker oss et aktivt nytt år!

Har du ennå ikke kjøpt julegaver, har vi kalendre på biblioteket bl.a.

Vi har heftet Wiwar som kan kjøpes for 100 kr, ta kontakt. Dessuten har vi flere bøker, se i hovedoversikten.

Nytt

Minneord

Jan Isaksen døde 5. april .

Jan kom inn i Trøgstad historielag for ca 10 år siden. Først som styremedlem, deretter som leder i 5 år. Han hadde enorm historisk kunnskap som han delte villig vekk med oss. Spesielt var han opptatt av den gamle historien og de gamle slektene i bygda. disse skrev han mye om i heftet «Heimen og Bygda»

Han vil bli savnet og vi takker for alle gode minner.