Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Furuberget Grendehus i Tosebygda 1.mars 2023. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 35 medlemmene som hadde møtt opp. Hun leste fra boka «Hva dagene vet» om mars måned, før hun ga ordet videre til Svein Hvesser som ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2022 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2023 ble disse valgt:

Leder: Ellen Baastad

Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein Hvesser, Marit Rangul Fredstad, Svein-Olav Tretterud og Inger Lise Storsand.

Varamedlemmer: Karl Kure, Tor Arne Taraldsen, Ragnhild Haakaas og Arne Kristian Strønes.

Regnskapsfører: Stian M. Eriksen

Vedtekter for Trøgstad Historielag ble gjennomgått og godkjent. Forrige endring var i 1988.

I 2022 hadde vi ett medlemsmøte og to turer for medlemmer og andre interesserte. Det jobbes stadig med å få på plass nye skilt som skal erstatte de gamle på husmannsplassene. Nytt prosjekt er Maastad møllebruk v/Maastadtjernet i Båstad. Målet et å redde restene, slik at det er mulig å se hvordan mølla var i «gamle dager».

Bjørg Jorud og Solveig Berger gikk av etter mange år i styret. De fikk en velfortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Etter valget var det bevertning før Atle Næss viste bilder og fortalte fra sin bok «Det glemte århundre. Historier fra «1600-tallet». Boka omhandler bl.a. Trøgstad og pesten i området. Kirkeboka i bygda var nøyaktig ført av presten Nils Muus, og den bekreftet at mange i Trøgstad døde i denne perioden.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Høstmøte i Trøgstad Historielag 28.november.

I år ble høstmøtet avholdt i Trøgstad gamle kommunehus på Skjønhaug som nettopp var ferdig restaurert. 35 stykker møtte opp i det flotte lokalet.

Leder Ellen Baastad ønsket velkommen og fortalte om kommunehusets historie. Huset ble kjøpt i 1836 som fast skole i bygda fordi Kirkedepartementet i november 1834 hadde bestemt at det skulle være en fast skole i hver bygd. Huset har siden vært i drift, og blitt brukt i kommunal regi helt frem til 2005.

Karl Kure fortalte om «Hvordan levde vi før». Det var store forskjeller på folk. Karls oldefar var husmann og huset familien bodde i hadde bare 2 rom. Barna måtte også hjelpe til. Folk var nøysomme, men etter hvert klarte også husmennene å kjøpe seg egen gård eller et eget sted med litt jord til. Det var ikke innlagt vann. Vannet måtte bæres både inn og ut. Lille-juleaften var det bading i balje på kjøkkenet, alt og alle skulle være rene til jul! Melka ble fraktet til nærmeste melkemottak med hest, noe som ble gjort på omgang blant bøndene, men fra ca. 1950 overtok melkebilen denne jobben. Det var sesonger for alt – om vinteren ble det for eksempel saget is på Øyeren som ble oppbevart i sagflis for bruk til kjøling av melka om sommeren. Grisen ble slaktet hjemme på gården noen uker før jul. Det ble mye god mat som det skulle tas vare på, kjøttkaker skulle stekes og hermetiseres, pølser stappes, blodklubb lages og selvfølgelig ribbe m.m. Det var mange som kjente seg igjen i den siste delen av foredraget til Karl Kure.

Trøgstad Historielag hadde også besøk av Ida Sofie Isaksen Wiig som er student ved lærerlinja i Halden. Hun jobber med en mastergrad i dialekter i Trøgstad. Hun ønsket å få hjelp fra bygdefolket til sitt prosjekt.

Det ble også mulig for de som hadde møtt opp til å se seg rundt i de forskjellige rommene i huset før det ble servert kaffe og kanelsnurrer.

Loddsalg hører også med. Det var også mulig å få kjøpt Historielagets 2023-kalender med mange flotte bilder fra bygda, dialektkrus og bærenett med dialektord, heftet «Heimen og Bygda» og div. andre hefter og bøker.

En hyggelig kveld i historiske omgivelser.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Trøgstad Historielag på tur til Kongsberg.

Søndag 21.august reiste vi med buss fra Skjønhaug for å besøke Kongsberg som har mye spennende å tilby turister. Karl Kure var reiseleder, og han hadde laget et flott program for oss. Veien er lang så vi tok en liten rast før vi nådde fram til Sølvgruvene som var første post på programmet.

Vi stablet oss inn i gruvetoget som kjørte oss ca. 2,2 km innover i fjellet gjennom Christian 7.stoll til ankomsthallen i Kongens gruve. En hyggelig guide ventet på oss der og viste oss rundt i gruvegangene, en runde på ca. 500 meter som ga oss et lite inntrykk av hvordan det var å jobbe inne i fjellet. I begynnelsen av gruvedriften var levealderen på arbeiderene ca. 35 år. Gruvedriften startet i 1623 og endte i 1958. Temperaturen inne i gruvene var konstant + 6 grader, så det var godt å komme ut i lyset og varmen igjen.

Turen gikk videre til Norsk Bergverksmuseum. Vi ble også guidet rundt og vist forskjellige gjenstander som ble brukt i forbindelse med bergverksdriften.

Det ble tid til en kafferast før vi fikk omvisning i Kongsberg kirke, Norges største barokk/rokokkokirke med 2400 sitteplasser og 3 store, vakre lysekroner laget på Nøstetangen Glassverk. Kirken sto ferdig i 1761 og der er alteret, prekestolen og orgelet bygget sammen til en praktvegg. Kirken har også en egen kongelosje. Det er et imponerende bygg.

Til slutt spiste vi en velsmakende middag på Big Horn Steakhouse og var hjemme igjen kl.22.00 på kvelden.

En flott dag med mange inntrykk å ta med seg hjem igjen!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Årsmøte 2022 i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte i Kirkestallen på Skjønhaug 23.mars 2022. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 30 medlemmene som hadde møtt opp.

Vi fikk besøk av ei gruppe fra «Barn av Bjørndalen» som sang 3 sanger for oss under ledelse av Azra Nukicic og med akkompagnement av Andrè Bongard på piano.

Solfrid Heier sang også med i en av sangene. Dette stykket ble vist på Trøgstad Bygdemuseum sommeren 2021. Opptredenen var populær og ble godt mottatt.

Årsmøtet fortsatte etterpå og Leif Flaten ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2021 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2022 ble disse valgt: Leder : Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand, Svein Hvesser og Marit Rangul Fredstad. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger, Bjørg Jorud og Tor Arne Tharaldsen. Regnskapsfører: Stian Eriksen.

Det har vært liten aktivitet i Historielaget i 2021 på grunn av Korona- pandemien som fortsatte også dette året og gjorde at samfunnet ble mer eller mindre «stengt ned».

Leif Flaten gikk ut av styret og Grethe Bergersen gikk ut av festkomitèen, begge etter mange år. De fikk en vel fortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Lederen orienterte om at det planlegges en dagstur med buss til Kongsberg i august.

Møtet ble avsluttet med god bevertning og en hyggelig prat.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Årsmøte i Trøgstad Historielag 2021

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte på Folkvang i Båstad 17.november 2021. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 21 medlemmene som hadde møtt opp. Leif Flaten ble valgt til møteleder. Innkalling og saksliste ble godkjent. Årsrapport og regnskap for 2020 ble lest opp og godkjent. Når det gjaldt valg av styre så hadde styret selv foreslått at alle styremedlemmer og varamedlemmer for 2021 «fryser» sine «stillinger» på grunn av korona-pandemien, noe som har ført til liten virksomhet i Historielaget dette året. Forslaget ble vedtatt. Revisorene Bjørg Rud og Axel Christensen ønsket avløsning i 2021. Arild Sæther og Johny Reier Jensen har sagt seg villige til å overta jobben.

Etter årsmøtet inviterte Trøgstad Historielag til høstmøte. Toralf Skjennem leste, på dialekt fra hjembygda Båstad, 2 fortellinger skrevet av han selv og broren Kåre Skjennem, i tillegg leste han opp 1 dikt som han selv hadde skrevet. Det var mange av oss «godt voksne» som kjente igjen ord og uttrykk som ikke lenger er så mye brukt i dagligtalen.

Arild Langseter fortalte oss om travsportens historie i Trøgstad. Trøgstad travlag ble stiftet 6.desember i 1882, og er dermed ett av landets eldste travlag. Bygda hadde mange gode travhester, de beste ble brukt til avl. Om vinteren ble det også kjørt travløp på isen. Løkenbanen i Trøgstad brukes fortsatt som treningsbane. Arild Langseter syntes at mye hadde forandret seg i den perioden han hadde kjent travsporten. Et interessant foredrag.

Etter foredraget ble det servert deilig trøndersodd med poteter og gulrøtter. Til slutt ble det servert kaffe og kringle. Loddsalg hører også med, og det var ellers muligheter til å kjøpe Trøgstadkalenderen for 2022, dialektkopper og bøker. En hyggelig kveld for de som møtte opp!

Inger Lise Storsand, sekr.