Nytt

Kveldstur til Barhyttkroken i Østre Trøgstad tirsdag 21.mai 2019

28 stykker hadde møtt opp på Havnås gamle skole til tross for dårlig værmelding. Sverre Bredeg ventet på oss der med en veteranbuss fra 1965 og kjørte oss opp til Barhyttkroken i Havnås. Bjørg Minge og Per Svendsby var kveldens dyktige guider som både viste og fortalte oss om industri-områdets forskjellige aktiviteter fra ca. 1880 til ca. begynnelsen av 1900 – tallet.

Til venstre øverst: Turstart fra Havnås gamle skole. Til venstre nederst: Bjørg Minge forteller om gamle skjøter og papirer hun har funnet om Barhyttkroken. Til høyre øverst: Noen av turdeltagerene. Til høyre midten: Rester etter jernstøperiet. Til høyre nederst: Rast ved Damtjern.

Vi gikk først til stedet der Teglverket hadde stått, og vi kunne fortsatt finne rester av både teglstein og murstein. 30 stykker skulle ha jobbet på Tegl- verket og mange av dem bodde i brakker. Litt lenger oppover mot Delingsrud så vi rester av pilarene til en oppgangssag ved bekken.

Vi er på vei opp mot Kvernhusbakken.

Vi gikk videre opp Kvernhusbakken og kom opp til jernstøperi og smie som ble bygget i ca. 1880. Der ble det bl.a. laget ploger, harver, hestesøm jog kjøkkenkomfyrer. Råvarene ble hentet med hest og kjerre i Sarpsborg og senere på Mysen da jernbanen kom dit i 1882. Neste stopp var området der kvernhusene hadde stått. Man regner met at de hadde blitt satt i drift tidlig på 1700-tallet og var i drift til ca. 1890. Litt ovenfor kvernhusene så vi rester etter muren til Sørlidammen. Vi gikk også forbi husmannsplasser før vi kom opp til Damtjern hvor vi spiste medbrakt matpakke. Etterpå vandret vi tilbake samme veien som vi kom, og følte at vi hadde lært mye historie om denne delen av bygda på en kort kveldsstund.

Barhyttkroken.

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Årsmøte på Folkvang.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøtet 27.februar. Ca 30 stykker hadde møtt opp. Leder Ellen Baastad ønsket velkommen! Leif Flaten ble valgt til møteleder. Årsberetningen og regnskapet for 2018 ble lest opp og godkjent. I styret for 2019 ble disse valgt: Leder: Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Leif Flaten, Jan Isaksen, Svein-Olav Tretterud, Bjørg Jorud og Inger Lise Storsand. Festkomité: Grethe Bergersen og Arlett Raknerud. Varamedlemmer: Karl Kure, Morten Dahlbak og Solveig Berger. Etter årsmøtet hadde vi besøk av Leif Sæther som gjorde et «dypdykk» i sangboka til Mads Berg og Inger Johanne B. Karlsrud som spilte piano til allsangen. Til slutt ble det servert snitter og kringle.

Leif Sæther og Inger Johanne B.Karlsrud

Årsrapport for Trøgstad Historielag – 2018.

Styret i denne perioden har vært: Leder: Ellen Baastad Nestleder: Leif Flaten Sekretær: Inger Lise Storsand Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Bjørg Jorud, Jan Isaksen, Morten Dahlbak. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger og Svein-Olav Tretterud. Festkomité: Grethe Bergersen – leder og Arlett Raknerud Regnskapsfører: Randi Dahlbak Svein-Olav Tretterud har rykket inn som styremedlem for Morten Dahlbak som har vært forhindret fra å møte dette året.

Historielaget har nå ca. 136 betalende medlemmer. THL har i 2018 hatt årsmøte i Kirkestallen, 8 styremøter, 2 medlemsmøter og 2 turer for medlemmene. I mars var THL også vertskap for årsmøtet i Østfold Historielag på Folkvang. Styret har vært representert på Østfold Historielags årsmøte og tillitsmannsmøter, ressursgruppe i forbindelse med flytting av biblioteket, kommunal plangruppe i forbindelse med opprettelse av flyktningerutesenter på Trøgstad Fort, navnekomité i forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold. Lederne skulle komme med forslag på navn som har lokal tilknytning på veier med samme navn som i de andre kommunene. Program i forbindelse med Seniorkaféen.

Vårmøtet 26.april ble holdt sammen med Båstad Vel på Båstad Motell og Italienske Pizza. Dette var en fortsettelse av kveldsvandringen i Heiåsbyen høsten 2017. Denne gangen kom vi fram til Ventakrysset. Jon Ruud fortalte og viste bilder godt supplert av Kåre Skjennem. Høstmøtet 26.november ble som vanlig holdt på muséet i Langseter-bygningen. Olav Risbråthe fortalte engasjert om Østre Trøgstad ungdomslag. Kulturskolen spilte for oss. Historielagets kalender for 2019 og bøker ble solgt. Busstur 12.august til muséene på vestsiden av Mjøsa. Vi startet med Mjøssamlingene på Minnesund så til Kapp med «Mjøsas Ark» og videre til Stenberg – amtmannsgård fra 1802. Vi avsluttet med middag på Ditlevines Utsikt som serverte lokal tradisjonsmat. Vi hadde guide på alle tre stedene. En flott og interessant tur. Åpen gård på Trøgstad bygdemuseum søndag 17.juni. Vi hadde stand ved husmannsplassen der vi hadde lynlotteri og solgte bøker. Barna lærte å spikke seljefløyter av Karl Kure og Gerd Hveding viste hvordan man farger garn av planter. Begge deler var populære. Tur til Måstadtjern og Slottet søndag 30.september. Ca. 15 stykker møtte opp i det flotte høstværet. Vi gikk fra Møllebak og opp til Slottet som var ganske gjengrodd. Etterpå gikk vi ned til Måstadtjernet og spiste medbrakt niste ved bålplassen mens Harald Baastad fortalte oss om Måstadtjernet og bruken av vannet i nærområdet.

Som leder for Historielaget har Ellen Baastad engasjert seg for Trøgstad gamle telefonsentral som kommunen skulle restaurere. Historielaget ønsket at forslaget til Fylkeskonservatoren med bevaring av gammel panel og gamle vinduer skulle følges. Kommunen valgte å ikke følge Fylkes-konservatorens forslag. THL støttet også muséet og Indre Østfold fortids- minneforening om bevaring av sveitserstilen på huset.

Historielaget meldte også sin interesse for lokaler i det gamle kommune-huset. Det var mange som var interesserte så THL fortsetter derfor sitt «samboerskap» med biblioteket. Vi fikk tildelt lagerplass der og flyttet inn 9.august. Møtene våre holder vi i bankens lokale «Drivhuset».

I forbindelse med sammenslåing av kommunene i Indre Østfold i 2020 har Eidsberg Historielag tatt initiativ til å undersøke om det er noen interesse blant historielagene i de aktuelle kommunene for å danne et interesse- fellesskap som skal samordne historielagenes kommunikasjon med administrasjonen og politikerene i den nye kommunen. Historielagene skal ellers fortsette som før. Dette forslaget er foreløpig ikke avgjort.