Nytt

På vårtur med Trøgstad Historielag

Søndag 22.mai arrangerte Trøgstad Historielag tur til husmannsplassen Opp og Ned i Tosebygda. Plassen tilhørte tidligere gården Aaser. 15 stykker møtte opp.

Vi var inviterte av eierne Liv Jorunn og Rune Balto Strønes til en omvisning. De fortalte at huset var i meget dårlig forfatning da de bestemte seg for å kjøpe og restaurere stedet.

Husmannsstua var fra siste halvdel av 1700-tallet og var bebodd fram til 1931. Eierne tok oss med fra de startet restaureringen for ca. 3 år siden, med rivning og utgraving av tomta, til slik huset så ut i dag. De ønsket at alt skulle være så autentisk som mulig når det gjaldt vinduer, panel, innredning og inventar. Vi, fremmøtte, var imponerte over alt arbeidet som eierne hadde lagt ned på plassen.

Været var fint og det smakte godt med medbrakt mat og drikke ute i hagen, før vi vandret bakke ned og opp tilbake til parkeringsplassen.

En flott søndagstur!