Nytt

Årsmøte på Folkvang.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøtet 27.februar. Ca 30 stykker hadde møtt opp. Leder Ellen Baastad ønsket velkommen! Leif Flaten ble valgt til møteleder. Årsberetningen og regnskapet for 2018 ble lest opp og godkjent. I styret for 2019 ble disse valgt: Leder: Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Leif Flaten, Jan Isaksen, Svein-Olav Tretterud, Bjørg Jorud og Inger Lise Storsand. Festkomité: Grethe Bergersen og Arlett Raknerud. Varamedlemmer: Karl Kure, Morten Dahlbak og Solveig Berger. Etter årsmøtet hadde vi besøk av Leif Sæther som gjorde et «dypdykk» i sangboka til Mads Berg og Inger Johanne B. Karlsrud som spilte piano til allsangen. Til slutt ble det servert snitter og kringle.

Leif Sæther og Inger Johanne B.Karlsrud

Årsrapport for Trøgstad Historielag – 2018.

Styret i denne perioden har vært: Leder: Ellen Baastad Nestleder: Leif Flaten Sekretær: Inger Lise Storsand Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Bjørg Jorud, Jan Isaksen, Morten Dahlbak. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger og Svein-Olav Tretterud. Festkomité: Grethe Bergersen – leder og Arlett Raknerud Regnskapsfører: Randi Dahlbak Svein-Olav Tretterud har rykket inn som styremedlem for Morten Dahlbak som har vært forhindret fra å møte dette året.

Historielaget har nå ca. 136 betalende medlemmer. THL har i 2018 hatt årsmøte i Kirkestallen, 8 styremøter, 2 medlemsmøter og 2 turer for medlemmene. I mars var THL også vertskap for årsmøtet i Østfold Historielag på Folkvang. Styret har vært representert på Østfold Historielags årsmøte og tillitsmannsmøter, ressursgruppe i forbindelse med flytting av biblioteket, kommunal plangruppe i forbindelse med opprettelse av flyktningerutesenter på Trøgstad Fort, navnekomité i forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold. Lederne skulle komme med forslag på navn som har lokal tilknytning på veier med samme navn som i de andre kommunene. Program i forbindelse med Seniorkaféen.

Vårmøtet 26.april ble holdt sammen med Båstad Vel på Båstad Motell og Italienske Pizza. Dette var en fortsettelse av kveldsvandringen i Heiåsbyen høsten 2017. Denne gangen kom vi fram til Ventakrysset. Jon Ruud fortalte og viste bilder godt supplert av Kåre Skjennem. Høstmøtet 26.november ble som vanlig holdt på muséet i Langseter-bygningen. Olav Risbråthe fortalte engasjert om Østre Trøgstad ungdomslag. Kulturskolen spilte for oss. Historielagets kalender for 2019 og bøker ble solgt. Busstur 12.august til muséene på vestsiden av Mjøsa. Vi startet med Mjøssamlingene på Minnesund så til Kapp med «Mjøsas Ark» og videre til Stenberg – amtmannsgård fra 1802. Vi avsluttet med middag på Ditlevines Utsikt som serverte lokal tradisjonsmat. Vi hadde guide på alle tre stedene. En flott og interessant tur. Åpen gård på Trøgstad bygdemuseum søndag 17.juni. Vi hadde stand ved husmannsplassen der vi hadde lynlotteri og solgte bøker. Barna lærte å spikke seljefløyter av Karl Kure og Gerd Hveding viste hvordan man farger garn av planter. Begge deler var populære. Tur til Måstadtjern og Slottet søndag 30.september. Ca. 15 stykker møtte opp i det flotte høstværet. Vi gikk fra Møllebak og opp til Slottet som var ganske gjengrodd. Etterpå gikk vi ned til Måstadtjernet og spiste medbrakt niste ved bålplassen mens Harald Baastad fortalte oss om Måstadtjernet og bruken av vannet i nærområdet.

Som leder for Historielaget har Ellen Baastad engasjert seg for Trøgstad gamle telefonsentral som kommunen skulle restaurere. Historielaget ønsket at forslaget til Fylkeskonservatoren med bevaring av gammel panel og gamle vinduer skulle følges. Kommunen valgte å ikke følge Fylkes-konservatorens forslag. THL støttet også muséet og Indre Østfold fortids- minneforening om bevaring av sveitserstilen på huset.

Historielaget meldte også sin interesse for lokaler i det gamle kommune-huset. Det var mange som var interesserte så THL fortsetter derfor sitt «samboerskap» med biblioteket. Vi fikk tildelt lagerplass der og flyttet inn 9.august. Møtene våre holder vi i bankens lokale «Drivhuset».

I forbindelse med sammenslåing av kommunene i Indre Østfold i 2020 har Eidsberg Historielag tatt initiativ til å undersøke om det er noen interesse blant historielagene i de aktuelle kommunene for å danne et interesse- fellesskap som skal samordne historielagenes kommunikasjon med administrasjonen og politikerene i den nye kommunen. Historielagene skal ellers fortsette som før. Dette forslaget er foreløpig ikke avgjort.

Nytt

Referat fra høstmøtet 26.11.2018

Trøgstad Historielag inviterte til åpent møte mandag 26.november. Det var kjølig og mørkt ute, men inne varmet det godt fra vedovnene. Inne i storstua hadde ca. 40 stykker kommet for å høre på kveldens program.


Vi fikk besøk av Kulturskolen også i år. Rektor Kjersti Karlsrud spilte sammen med Alvilde Myhrvold og Celine Nilsen bl.a. filmmusikk.


Leder Ellen Baastad ønsket velkommen før hun ga ordet til Olav Risbråthe. Han fortalte om Østbygdens Ungdomslag senere kalt Østre Trøgstad Ungdomslag. Han kunne vise til gamle protokoller som var funnet helt fra Ungdomslaget ble stiftet 4.april 1896 og fram til laget opphørte i 1970.

De som stiftet Østbygdens Ungdomslag var Jørgen Chr. Dahl, G. Laugslet, Anne Lier og A.P. Sørbotten. Kontigenten for å bli medlem var i oppstarten 25 øre og senere 25 øre hvert halvår. Ungdomslaget manglet lokale, så i 1907 inngikk de en leiekontrakt med Samfunnslokalet på Skjønhaug. Det var et stort ønske om et eget lokale på Havnås så styret i Ungdomslaget bestemte seg i 1917 for å avsette kr.1.000 til dette formålet, i tillegg ble det solgt andeler og holdt basarer.

I 1920/21 sto Østbygdens hus ferdig bygd og Ungdomslaget fikk da et eget sted for møter og forskjellige arrangementer. Sommerstafett har vært arrangert fra veldig tidlig i Ungdomslagets historie, og den besto av sykling – løping – roing – svømming. Dette har vært populært også i nyere tid.

Olav Risbråthe fortalte også om forskjellige hendelser som mange av tilhørerne kjente igjen, og vi fikk oss mang en god latter. En hyggelig kveld for mimring!

Etterpå var det tid for servering: høstsuppe m/baguetter og kransekake til kaffen. Loddsalg hører også med og salg av bøker og kalenderen for 2019.

Arrangementer/Turer, Nytt

Høstmøtet 26/11. 2018

Vi ønsker velkommen til høstens møte i Langsæterbygningen på Trøgstad bygdemuseum.

– Olav Risbråthe forteller om Østre Trøgstad ungdomslag

– Underholdning av elever ved Kulturskolen

– Servering: Suppe med tilbehør, kaffe/te og kaker

– Utlodning

– Salg av bøker, kalendere og DVD

VELKOMMEN!