Nytt

Trøgstad Historielag på tur til Kongsberg.

Søndag 21.august reiste vi med buss fra Skjønhaug for å besøke Kongsberg som har mye spennende å tilby turister. Karl Kure var reiseleder, og han hadde laget et flott program for oss. Veien er lang så vi tok en liten rast før vi nådde fram til Sølvgruvene som var første post på programmet.

Vi stablet oss inn i gruvetoget som kjørte oss ca. 2,2 km innover i fjellet gjennom Christian 7.stoll til ankomsthallen i Kongens gruve. En hyggelig guide ventet på oss der og viste oss rundt i gruvegangene, en runde på ca. 500 meter som ga oss et lite inntrykk av hvordan det var å jobbe inne i fjellet. I begynnelsen av gruvedriften var levealderen på arbeiderene ca. 35 år. Gruvedriften startet i 1623 og endte i 1958. Temperaturen inne i gruvene var konstant + 6 grader, så det var godt å komme ut i lyset og varmen igjen.

Turen gikk videre til Norsk Bergverksmuseum. Vi ble også guidet rundt og vist forskjellige gjenstander som ble brukt i forbindelse med bergverksdriften.

Det ble tid til en kafferast før vi fikk omvisning i Kongsberg kirke, Norges største barokk/rokokkokirke med 2400 sitteplasser og 3 store, vakre lysekroner laget på Nøstetangen Glassverk. Kirken sto ferdig i 1761 og der er alteret, prekestolen og orgelet bygget sammen til en praktvegg. Kirken har også en egen kongelosje. Det er et imponerende bygg.

Til slutt spiste vi en velsmakende middag på Big Horn Steakhouse og var hjemme igjen kl.22.00 på kvelden.

En flott dag med mange inntrykk å ta med seg hjem igjen!

Inger Lise Storsand, sekr.

Nytt

Vi trenger litt assistanse….

Trøgstad historielag  har mange prosjekter på ønskelista, men vi trenger hjelp.

Er du interessert i å gjøre noe praktisk for å ta vare på historie, gi kunnskap videre til senere generasjoner     

  • Rydding og restaurering av Maastad møllebruk, Båstad
  • Restaurering og oppdatering av skiltene på allerede merka husmannsplasser
  • Restaurering av flyktningloshytte i Østbygda
  • Rydding av stier, parkeringsplasser mm
  • Kalender – historiske bilder med historie ( helst etterkrigshistorie)

Hvis du er interessert i noe av dette ta kontakt med THL pr epost, sms, messenger eller direkte til en av oss i styret.

Nytt

På vårtur med Trøgstad Historielag

Søndag 22.mai arrangerte Trøgstad Historielag tur til husmannsplassen Opp og Ned i Tosebygda. Plassen tilhørte tidligere gården Aaser. 15 stykker møtte opp.

Vi var inviterte av eierne Liv Jorunn og Rune Balto Strønes til en omvisning. De fortalte at huset var i meget dårlig forfatning da de bestemte seg for å kjøpe og restaurere stedet.

Husmannsstua var fra siste halvdel av 1700-tallet og var bebodd fram til 1931. Eierne tok oss med fra de startet restaureringen for ca. 3 år siden, med rivning og utgraving av tomta, til slik huset så ut i dag. De ønsket at alt skulle være så autentisk som mulig når det gjaldt vinduer, panel, innredning og inventar. Vi, fremmøtte, var imponerte over alt arbeidet som eierne hadde lagt ned på plassen.

Været var fint og det smakte godt med medbrakt mat og drikke ute i hagen, før vi vandret bakke ned og opp tilbake til parkeringsplassen.

En flott søndagstur!

Nytt

Årsmøte 2022 i Trøgstad Historielag.

Trøgstad Historielag avholdt årsmøte i Kirkestallen på Skjønhaug 23.mars 2022. Leder Ellen Baastad åpnet møtet og ønsket velkommen til de 30 medlemmene som hadde møtt opp.

Vi fikk besøk av ei gruppe fra «Barn av Bjørndalen» som sang 3 sanger for oss under ledelse av Azra Nukicic og med akkompagnement av Andrè Bongard på piano.

Solfrid Heier sang også med i en av sangene. Dette stykket ble vist på Trøgstad Bygdemuseum sommeren 2021. Opptredenen var populær og ble godt mottatt.

Årsmøtet fortsatte etterpå og Leif Flaten ble valgt til møteleder.

Årsrapporten og regnskapet for 2021 ble lest opp og godkjent.

I styret for 2022 ble disse valgt: Leder : Ellen Baastad. Styremedlemmer: Jan Nordheggen, Svein-Olav Tretterud, Inger Lise Storsand, Svein Hvesser og Marit Rangul Fredstad. Varamedlemmer: Karl Kure, Solveig Berger, Bjørg Jorud og Tor Arne Tharaldsen. Regnskapsfører: Stian Eriksen.

Det har vært liten aktivitet i Historielaget i 2021 på grunn av Korona- pandemien som fortsatte også dette året og gjorde at samfunnet ble mer eller mindre «stengt ned».

Leif Flaten gikk ut av styret og Grethe Bergersen gikk ut av festkomitèen, begge etter mange år. De fikk en vel fortjent takk for innsatsen av leder Ellen Baastad.

Lederen orienterte om at det planlegges en dagstur med buss til Kongsberg i august.

Møtet ble avsluttet med god bevertning og en hyggelig prat.

Inger Lise Storsand, sekr.