Nytt

Referat fra høstmøtet 26.11.2018

Trøgstad Historielag inviterte til åpent møte mandag 26.november. Det var kjølig og mørkt ute, men inne varmet det godt fra vedovnene. Inne i storstua hadde ca. 40 stykker kommet for å høre på kveldens program.


Vi fikk besøk av Kulturskolen også i år. Rektor Kjersti Karlsrud spilte sammen med Alvilde Myhrvold og Celine Nilsen bl.a. filmmusikk.


Leder Ellen Baastad ønsket velkommen før hun ga ordet til Olav Risbråthe. Han fortalte om Østbygdens Ungdomslag senere kalt Østre Trøgstad Ungdomslag. Han kunne vise til gamle protokoller som var funnet helt fra Ungdomslaget ble stiftet 4.april 1896 og fram til laget opphørte i 1970.

De som stiftet Østbygdens Ungdomslag var Jørgen Chr. Dahl, G. Laugslet, Anne Lier og A.P. Sørbotten. Kontigenten for å bli medlem var i oppstarten 25 øre og senere 25 øre hvert halvår. Ungdomslaget manglet lokale, så i 1907 inngikk de en leiekontrakt med Samfunnslokalet på Skjønhaug. Det var et stort ønske om et eget lokale på Havnås så styret i Ungdomslaget bestemte seg i 1917 for å avsette kr.1.000 til dette formålet, i tillegg ble det solgt andeler og holdt basarer.

I 1920/21 sto Østbygdens hus ferdig bygd og Ungdomslaget fikk da et eget sted for møter og forskjellige arrangementer. Sommerstafett har vært arrangert fra veldig tidlig i Ungdomslagets historie, og den besto av sykling – løping – roing – svømming. Dette har vært populært også i nyere tid.

Olav Risbråthe fortalte også om forskjellige hendelser som mange av tilhørerne kjente igjen, og vi fikk oss mang en god latter. En hyggelig kveld for mimring!

Etterpå var det tid for servering: høstsuppe m/baguetter og kransekake til kaffen. Loddsalg hører også med og salg av bøker og kalenderen for 2019.

Arrangementer/Turer, Nytt

Høstmøtet 26/11. 2018

Vi ønsker velkommen til høstens møte i Langsæterbygningen på Trøgstad bygdemuseum.

– Olav Risbråthe forteller om Østre Trøgstad ungdomslag

– Underholdning av elever ved Kulturskolen

– Servering: Suppe med tilbehør, kaffe/te og kaker

– Utlodning

– Salg av bøker, kalendere og DVD

VELKOMMEN!

Arrangementer/Turer

Høstens spasertur

Søndag 30. September  møttes 14 personer ved Møllebakk.

Herfra spaserte vi opp til Maastadtjern.  Underveis stanset vi ved Maastad Møllebrug.  Man tror at dette ble bygget opp igjen omkring 1850 og var i bruk til det brandt ned i 1895.  Stedet er nå gjengrodd, og det er ingen synlige rester av bruget (se bildet under).

Bruget ble grunnlagt av Olai Pedersen Wiig (1802 – 1885, se bildet under). I tillegg til dette bygde han også teglverk, garveri, sag, mølle, frørenseri, benmelfabrikk og en av landets første pappfabrikker. Han satt i Trøgstads første herredsstyre i 1837 og ble senere ordfører.  I 1845 ble han valgt inn på Stortinget. Dessuten var han medlem av Trøgstad sparebanks styre 1847 – 1850, og formann i forstanderskapet.

Herfra spasserte vi videre i flott høstsol opp til Maastadtjern.  De fleste av oss «klatret» opp til «Slottet», dette er restene av en gammel bygdeborg.

 

Vi avsluttet ved Gapahuken med medbrakt kaffe og litt å bite i.  Harald Båstad holdt foredrag om det gamle vannverket som ble etablert i 1969.

 

 

Nytt

Tur til Maastadtjern 30.september

F.k. Søndag, 30.september inviterer vi til høstens spasertur.  Vi møtes på parkeringsplassen ved Møllebakk kl.12.15 og går stien til Maastadtjern, her tenner vi bål ved gapahuken og spiser medbrakt mat og drikke (Alle tar med til eget bruk).

Vi har planer om å gå videre herfra til «Slottet».

Slik finner du fram: fra Båstad følger du Torpveien til Måstadveien og følger denne til veis ende, her er parkeringsplassen.

Håper mange møter opp!